Zdravotnícke noviny

Aktuálne

​Lekárnici realizovali celoslovenský projekt

18. apríl 2017 - Vo viacerých lekárňach chcú poskytovať aj poradenstvo
Možnosť merania biochemických parametrov vykonávajú už niekoľko rokov viaceré lekárne. Takáto príležitosť sa ponúka aj pre lekárne, ktoré doposiaľ klientom takú službu neponúkali.

Mladí členovia SLeK v januári odštartovali celoslovenský projekt Zdravie do lekárne, zameraný na meranie biochemických hodnôt a poskytovanie odborného poradenstva v lekárňach.

Merané parametre

Do projektu sa môže zapojiť ktorákoľvek verejná lekáreň. Zapojením získa bez zaťaženia personálu či vynaloženia finančných nákladov komplexné materiálno-technické a personálne zabezpečenie, ako aj možnosť poskytnúť klientom meranie tlaku, hladiny cholesterolu, glukózy, detekcie atriálnej fibrilácie a pod.

Pacient je informovaný o svojom BMI i o riziku vzniku kardiovaskulárnych príhod. Merania zabezpečujú nie iba kvalifikovaní farmaceuti, ale tiež zaškolení študenti posledných dvoch ročníkov farmácie. Do projektu sa zatiaľ zapojilo 20 lekární a záujem stúpa.

„Pacienti sa okrem informácie o zdravotnom stave dozvedia o možnostiach úpravy životného štýlu. Zaškolení konzultanti ich zoznámia s možnosťami využitia výživových doplnkov, prípadne odporučia návštevu lekára. Každý pacient, ktorý sa zapojí, získa knižku zdravotného stavu, do ktorej si môže značiť vývoj nameraných hodnôt, a tak bude môcť sledovať vývoj. Okrem toho si odnesie prezentačný materiál, na ktorom mu je zrozumiteľne predstavený komplex opatrení potrebných na udržanie dobrého zdravotného stavu,“ povedal prezident o. z. Zdravie do lekárne Mgr. Lukáš Jaroščiak. Získané výsledky budú štatisticky vyhodnocované a prezentované.

Záštita komory

„SLeK prostredníctvom programu spoločenskej zodpovednosti dlhodobo podporuje projekty, zamerané na aktívne zapojenie farmaceutov do prevencie a zlepšenia zdravotného stavu obyvateľov. Dôkazom sú tiež vlaňajšie osvetové prednášky lekárnikov pre verejnosť, napríklad o špecifikách užívania liekov počas dojčenia a u detí. V tomto roku okrem podpory projektu Zdravie do lekárne pripravujeme projekt, zameraný na prevenciu nežiaducich interakcií liekov,“ uviedol prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ.

Do projektu sa môžu lekárne zapojiť za poplatok 20 eur. Podľa L. Jaroščiaka je to tretinový náklad v porovnaní s tým, čo by si lekáreň musela hradiť, ak by si takéto služby zabezpečovala sama. „A to nerátam vstupné náklady na prístroje a ich údržbu,“ dodal L. Jaroščiak.

Pacient bude môcť poradenstvo využiť zadarmo.
Sekcia: Aktuálne Autor: Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 42