Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Lekárnici odhalili aj skryté ochorenia

11. január 2017 - Zvýšený cholesterol našli aj u ľudí, ktorí berú lieky na jeho zníženie.
Záujem Slovákov o prevenciu a zdravý životný štýl rastie. Poukázal na to aj počet ľudí, ktorí sa nechali bezplatne vyšetriť v lekárňach počas posledného Svetového dňa srdca.

„Počet Slovákov, ktorí v 233 lekárňach Dr.Max počas jediného dňa prejavili záujem o komplexné vyšetrenie „rizikových“ faktorov ako je meranie krvného tlaku, glukózy, cholesterolu, či vypočítanie BMI, dosiahol číslo 6496. V porovnaní s minulým rokom ich počet narástol o 50%“, uviedla hovorkyňa siete Zdenka Krížová.

Ako dodala, zo zistených hodnôt bolo pacientom následne poskytnuté odborné poradenstvo.

Lekárnici pritom u 18 percent ľudí namerali hypertenziu, 20 percent ľudí bolo upozornených na zvýšené riziko mozgovej a koronárnej príhody, keďže malo nameranú tzv. izolovanú systolickú hypertenziu, teda rozdiel medzi nameraným systolickým a diastolickým tlakom viac ako 50 mmHg. Zvýšenú hladinu cholesterolu so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom našli u 18 percent ľudí.

Ako doplnila Z. Krížová, výsledky meraní pomohli upozorniť aj skupiny s vysokým kardiovaskulárnym rizikom.

„Vyše 900 ľudí, ktorí nie sú liečení na vysoký krvný tlak, boli upozornení na jeho vysoké hodnoty, 422 z nich malo zároveň nameranú aj vysokú hladinu celkového cholesterolu, aj napriek liekom užívaným na upravenie hladiny cholesterolu, boli zvýšené hodnoty celkového cholesterolu 6,1 mmol/l namerané u 165 ľudí a až 25 % malo podľa nameraných hodnôt BMI miernu až vysokú obezitu. Na základe analýzy týchto nameraných zvýšených hodnôt, ako aj ďalších poskytnutých informácií, bola rizikovým pacientom odporučená úprava životosprávy či celkového životného štýlu, v prípade potreby aj ďalšia návšteva špecializovaného lekára“, dodal Z. Krížová.
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 17