Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Lekári sa rozhnevali. Dôvodom je uznávanie kreditov

31. október 2013 - Lekárom budú od nového roka uznané kredity za účasť na podujatí, iba ak bolo zaradené do kalendára SLK a jej akreditačná rada mu dala kredity.

Spor medzi Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS) a Slovenskou lekárskou komorou (SLK) kvôli vzdelávaniu a jeho kreditovaniu naberá obrátky. Na strane SLS sa objavujú dokonca návrhy na „ostrý postup“, teda obrátiť sa na súd.

O čo ide

SLK schválila na sneme koncom septembra nové znenie smernice o sústavnom vzdelávaní. Zriadila akreditačnú radu komory, ktorej základnou úlohou je vedenie kalendára podujatí sústavného vzdelávania, prideľovanie kreditov pre ne a hodnotenie ich úrovne.

SLS ešte pred snemom varovala komoru, že postupuje protiprávne, lebo smernica je v rozpore so zákonom o poskytovateľoch, s vládnym nariadením i s ministerskou vyhláškou. Podľa prezidenta SLS prof. Petra Krištúfka ide o „hrubý zásah komory do legislatívy vzdelávania, a tým aj činnosti SACCME v rozpore s platnou legislatívou“.

Upozornil tiež, že komora vyberá poplatky za služby, ktoré Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) robí v rámci predmetu svojej činnosti. Priznávaním kreditov a ich súčasnou kontrolou sa komora dostala podľa neho do konfliktu záujmov, lebo kontroluje sama seba. Zdôraznil, že pri spoločných podujatiach viacerých profesií by mal organizátor uhrádzať poplatky každej z komôr, ktorej zástupcovia sú na podujatí. „Chaos narúša zabehnutý a dobre fungujúci proces kreditácie podujatí a nerobí nám dobré meno v zahraničí,“ povedal prezident SLS.

Výzva komore

Peter Krištúfek zdôraznil, „SLS nikdy nebola v žiadnych výraznejších sporoch a nikdy nemala militantné sklony“. Taktiež vyzval prezidenta SLK MUDr. Mariana Kollára na rovnocenné a korektné vzťahy. Trhliny v nich podľa Krištúfka začali už za predchádzajúceho prezidenta prof. Milana Dragulu a pokračujú aj teraz.

Ako informoval viceprezident SLS prof. Jozef Glasa, komora nemá odborné a morálne právo kreditovať vzdelávanie, lebo kredituje aj podujatia alternatívnej medicíny, napr. homeopatie. Podľa prof. Gustáva Kováča je potrebné „spor riešiť doma a súdnou cestou a komoru zažalovať, brániť sa, lebo inak budeme len zbytočne mlátiť prázdnu slamu“.

Prezident Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti doc. Tomáš Lipšic navrhol, aby SLK zorganizovala referendum členov, či chcú zmenu kreditovania pod patronátom komory. „Som veľmi skeptický, čo sa týka konsenzuálnych dohôd s SLK. Sme rozvadení na úrovni lekárskeho stavu, komora si chce niečo uzurpovať,“ uviedol exminister zdravotníctva a dekan LF SZU prof. Tibor Šagát, podľa ktorého je za vzdelávanie zodpovedné ministerstvo, ale málo sa oň stará.

 

 

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 468