Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Lekári odobrali už tretinu vzoriek krvi pre imunologický prehľad

9. august 2018 - Do imunologického prehľadu je zapojených 4 2018 Slovákov, odbery vykonáva 338 lekárov v ambulanciách primárneho kontaktu.
V rámci imunologického prehľadu (IP) odobrali vybraní pediatri a všeobecní lekári pre dospelých od júna už 1 363 vzoriek krvi. Ďalších účastníkov overovania kolektívnej imunity budú lekári pozývať do svojich ambulancií až do septembra. U detí vo veku 1 až 5 rokov odoberajú 4,5 ml krvi, u detí 6-ročných a starších, rovnako aj u dospelých dvojnásobné množstvo.

Koordinátorom IP 2018 je Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. V okresoch zabezpečuje imunologický prehľad 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). „Po odbere krvi každý všeobecný lekár, ktorý realizoval odber, skontaktuje územne príslušný RÚVZ, ktorý vzorky krvi preberie. Tie sa potom rozdistribuujú za presne stanovených transportných podmienok do Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (vykoná sérologické vyšetrenie protilátok proti vírusovej hepatitíde A,B, C) a do Národného referenčného centra pre morbilli, mumps a rubeolu ÚVZ SR (vykoná sérologické vyšetrenie na protilátky proti osýpkam, mumpsu a ružienke). Ochrana osobných údajov je zabezpečená,“ informoval komunikačný referát ÚVZ SR.

Vyšetrenie protilátok proti vybraným prenosným ochoreniam sa bude realizovať v septembri a októbri 2018. Sumarizovanie, vyhodnocovanie a štatistické spracovávanie výsledkov sérologických vyšetrení prebehne v októbri a novembri 2018. Výsledky IP 2018 by mali byť známe v decembri 2018.

Imunologický prehľad SR 2018 ukáže stav imunity slovenskej populácie proti šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C. Na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení vzoriek krvi v rámci IP bude možné prehodnotiť a v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania na Slovensku.
 
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 7