Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Kováčová neprijíma pacientov po cievnych mozgových príhodách

15. máj 2018 - Ministerstvo avizuje zriadenie špecializovaných rehabilitačných ústavov s dĺžkou pobytu až do troch mesiacov
Národné rehabilitačné centrum (NRC) Kováčová od marca pozastavilo prijímanie pacientov s diagnózou náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) na rehabilitačnú liečbu. Dôvodom je enormný nárast požiadaviek a nepostačujúce kapacity. 

NRC v Kováčovej je špecializovanou nemocnicou s celoslovenskou pôsobnosťou pre liečbu pacientov po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, polytraumatizmoch, amputáciách, náročných operačných výkonoch na pohybovom systéme. Na spinálnej rehabilitačnej jednotke má 102 lôžok, ďalších 98 miest je na lôžkovom rehabilitačnom oddelení. 

Žiadosti stopli

Podľa slov riaditeľky NRC Ing. Oľgy Zábojníkovej, MPH, nepatrí rehabilitácia pacientov po NCMP do základného diagnostického spektra tohto zariadenia, no napriek tomu ich prijímali. „Ročne ich odliečime asi 300. No v súčasnosti sme to pozastavili z kapacitných dôvodov. Je veľa základných diagnóz, ktoré k nám patria ako poranenia miechy, chrbtice, amputácie, a my ich nemôžeme kvôli NCMP odďaľovať a predlžovať tak čakaciu lehotu. Po dohode so zdravotnými poisťovňami budeme pacientov po NCMP liečiť zhruba do septembra-októbra, pretože už máme schválené žiadosti,“ objasnila O. Zábojníková s tým, že nové žiadosti už neprijímajú. 

Na nárast pacientov po cievnej príhode opakovane upozorňovali ministerstvo zdravotníctva. „Tomáš Drucker ešte ako minister vlani vyhlásil, že určili zdravotnícke zariadenia, ktoré sa budú zaoberať liečbou pacientov s NCMP, ale neviem o tom, že by bolo definované, ktoré to sú. Navrhovali sme koncepciu troch zariadení na západe, v strede a východe Slovenska s tým, že je možné reprofilovať nemocnice. Pri počte 40 až 50 lôžok v každom kraji by bola obložnosť na 120 %,“ predpokladá riaditeľka NRC. 

Týždeň-dva nestačí

Podľa nej síce neurológovia pacientov po NCMP excelentne zastabilizujú a po rehabilitácii na nemocničnom oddelení pošlú domov, no tam sa starostlivosť o často pacienta končí. Samostatnou kapitolou sú imobilní pacienti. „Tých v kúpeľoch nechcú. Verím rodinným príslušníkom, že celá rodina je paralyzovaná, lebo nevie zabezpečiť ošetrovateľskú opateru, nehovoriac o tom, keď sú niekde na periférii,“ dodáva O. Zábojníková. 

Podobný názor zdieľa aj prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, prednostka neurologickej kliniky UPJŠ a UNLP Košice. „Ak môžem povedať za našu nemocnicu, spolupráca s rehabilitačným oddelením je dobrá. Problém je v tom, že pacient tam zotrvá 10 dní, maximálne dva týždne a potom odchádza. Vo väčšine sa nájde doliečovacie zariadenie, kde už rehabilitácia nie je špecializovaná a niekde nie je vôbec. Ak sa ho nepodarí umiestniť, ide pacient domov, kde je to už limitované. Nie každý si môže zohnať rehabilitačných pracovníkov, ktorí za ním prídu domov,“ opisuje realitu prof. Gdovinová. 

Nový projekt

Ministerstvo zdravotníctva pripúšťa, že dĺžka rehabilitačného pobytu závisí od zdravotného stavu pacienta, od kapacitných možností rehabilitačného oddelenia a úhrad zdravotných poisťovní. „Počet pacientov je vysoký, preto je aktuálne na MZ SR v štádiu prípravy projekt na vytvorenie špecializovaných rehabilitačných oddelení pre pacientov po CMP (predpokladaná dĺžka pobytu 21 dní), ako aj špecializovaných rehabilitačných ústavov s predpokladanou dĺžkou pobytu až do 3 mesiacov,“ informovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. 

V súvislosti s pozastavením príjmu pacientov po NCMP v Kováčovej hovorí ministerstvo o pracovnej skupine, v ktorej sú aj zástupcovia Asociácie slovenských kúpeľov a zdravotných poisťovní. „V procese riešenia je skvalitnenie včasnej kúpeľnej starostlivosti po operáciách pohybového aparátu, kúpeľná starostlivosť pre niektoré skupiny onkologických pacientov. Ďalším okruhom tém je napríklad príprava „spoločných programov“, čiže riešenie cieleného smerovania pacientov aj do iných zariadení, aby sa „odbremenilo“ NRC Kováčová a znížili čakacie lehoty pacientov, pre ktoré je toto špecializované centrum primárne určené,“ upresnila Z. Eliášová.

Pracovná skupina sa zaoberá aj vypracovaním zoznamu zariadení pre pacientov s mozgovými cievnymi príhodami a definovanie možnosti kúpeľnej liečby pre túto skupinu pacientov. 

 

Komentuje 
Nejde len o nácvik hybnosti
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, prednostka neurologickej kliniky UPJŠ a UNLP Košice 
„Pacient po NCMP sa nezotaví na týždeň ani za dva. Rehabilitácia musí trvať dlhšie, niekedy aj do troch mesiacov a zdravotné poisťovne by ju mali uhrádzať v tomto rozsahu. Je určite lepšie, keď sa pacient postaví na nohy, ako keď sa dá do doliečovacieho zariadenia a jeho zdravotný stav si potom ďalších desať rokov vyžaduje úhradu ďalších nákladov. V rámci rehabilitácie nejde len o nácvik hybnosti, ale aj nácvik reči a prehĺtania, čo u nás nefunguje, tak ako by malo. Logopédia je veľmi dôležitá a ďalšia dôležitá vec, ktorej treba venovať pozornosť, sú poruchy prehĺtania. Dá sa to zlepšiť, ale musí sa to robiť špecializovane, ale tomu sa u nás venuje ešte menšia pozornosť ako logopédii.“
 

Kúpele ako náhrada za NRC
Počet pacientov s NCMP hlásených do registra NCZI už v roku 2015 prekročil hranicu 10-tisíc. Rehabilitačnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou vlani absolvovalo 5 713 pacientov s touto diagnózou. 

VšZP vlani hradila rehabilitačnú liečbu s diagnózou NCMP 4 608 poistencom v ústavnej zdravotnej starostlivosti a 441 poistencom v rámci kúpeľnej starostlivosti. Union uvádza 399 svojich poistencov, ktorí boli po NCMP v priebehu roka 2017 hospitalizovaní na oddeleniach FBLR.

Dôvera vlani hradila liečbu 265 pacientom po NCMP, v NRC Kováčová ju absolvovalo najviac, až 84 poistencov, ostatní boli odliečení v 11 kúpeľných zariadeniach. „S Národným rehabilitačným centrom (NRC) Kováčová máme naďalej zazmluvnenú liečbu pacientov po NCMP. Liečbu pacientov schvaľujeme, no musíme pritom rešpektovať kapacitné možnosti NRC Kováčová. Pacienti po náhlej cievnej mozgovej príhode môžu rehabilitačnú liečbu absolvovať aj v iných kúpeľoch,“ informoval hovorca poisťovne Dôvera Matej Štepiansky. 


Sekcia: Aktuálne Autor: Monika Toporcerová, ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 103