Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Koniec distribútorom?

24. júl 2014 - Farmaceutické spoločnosti preberajú do vlastných rúk distribúciu niektorých liekov, chcú tak zabrániť reexportu.

Farmaceutické spoločnosti v Česku preberajú do vlastných rúk distribúciu niektorých liekov. Chcú tak zabrániť masívnemu odlevu ich liečiv do zahraničia.

Ako informoval český magazín Zdravotníctvo a medicína, reexport privádza niektoré farmaceutické firmy k tomu, že začínajú samy zásobovať lekárne.

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) u nás zatiaľ snahy o priamu distribúciu liekov do lekární zo strany výrobcov liekov nezaznamenala. „Čo sa týka liekov, takéto iniciatívy zatiaľ neevidujeme. Pri doplnkoch výživy ide o dlhodobejší trend,“ uviedla Zuzana Kralovičová z ADL. Dodala, že tento spôsob má svoje výhody i nevýhody.

„Ak má výrobca distribučné povolenie, môže zásobovať lekárne priamo, čím sa ušetrí marža pre distribútora,“ spresnila. Nevýhodou je podľa nej náročnejšia logistika, zvládanie súvisiacej administratívy a finančných záležitostí. Priama distribúcia podľa ADL problém reexportu nerieši.

„Tento model nie je vhodný pre všetky farmaceutické spoločnosti, preto si nemyslíme, že by práve táto zmena plošne vyriešila problém reexportu,“ zhrnula Z. Kralovičová.

Čierne listiny

Ako povedal pre český magazín Zdravotníctvo a medicína výkonný riaditeľ Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu Mgr. Jakub Dvořáček, systém priamej distribúcie sa používa napríklad vo Veľkej Británii či v Poľsku.

Nikde však nie je podľa neho rozvinutý práve tak ako v Českej republike. Ako ďalej magazín uvádza, aj keď farmaceutické firmy majú na samotný rozvoz uzatvorenú zmluvu s niektorým z najväčších distribútorov liekov, požadujú potvrdenie o odobraných škatuľkách, aby mali istotu, že lieky nemieria za hranice.

Podľa 1. viceprezidenta Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondreja Sukeľa priama distribúcia liekov farmaceutickými spoločnosťami do lekární by mohla byť cestou obmedzenia reexportu vtedy, „ak by lekárne nemali kompetenciu opätovne lieky predávať distribútorom.“

Nevýhodu tohto systému vidí v selekcii lekární výrobcami. „Už dnes majú údajne niektorí výrobcovia čierne listiny lekární, do ktorých distribútori nemajú dodávať ich konkrétne lieky,“ priblížil O. Sukeľ. Ďalším negatívom tohto systému je podľa neho nepružnosť pri dodávaní.

„Distribútori dodávajú lieky dva až tri razy denne, nepredpokladám, že by výrobcovia mali takto vyriešenú logistiku,“ zhrnul.

Ako povedal pre český magazín hovorca Českej lekárnickej komory Aleš Krebs, hoci priama distribúcia môže zabezpečiť dostupnosť liečivého prípravku v Česku, pre lekárne je však zložitejšia.

Ako magazín ďalej píše, lekárne sú často zvyknuté odoberať sortiment liekov od jedného hlavného dodávateľa. Keď je výhradným partnerom farmaceutickej spoločnosti pre konkrétny prípravok iný distribútor, môže to viesť ku komplikáciám.

Ak lekáreň nemá totiž daný prípravok v sklade, môže dôjsť k oneskoreniu, napríklad do ďalšieho dňa, kým ho zabezpečí.

Presné plánovanie a dostupnosť liekov

Distribúciu niektorých liekov prebralo zatiaľ v susednom Česku do vlastných rúk asi päť farmaceutických firiem. Väčšinou ide o lieky, ktoré sa vo veľkom vyvážajú za hranice, napríklad lieky na hypertenziu, na srdce či depresie.

U nás má napríklad distribučné povolenie zaistené spoločnosť AbbVie. „Vďaka nemu realizujeme priamu distribúciu do viacerých nemocníc,“ informovala Eva Šebestová z AbbVie. Dodala, že ich distribúcia sa týka nákladných liekov, ktoré sú sústredené do centier.

Výhodu systému distribúcie liekov do lekární priamo farmaceutickými firmami vidí najmä v možnosti veľmi presného plánovania a dostupnosti liekov. „Za nevýhodu považujeme zvýšenie nákladov a vzhľadom na úzke portfólio viazané na jednu firmu taktiež vytvorenie porovnateľných podmienok, aké majú veľké distribučné spoločnosti,“ vysvetlila E. Šebestová.

Ako doplnila, ich snahou je využiť všetky možné a dostupné prostriedky na to, aby sa lieky dostali v dostačujúcom množstve pacientom na Slovensku.

Podľa spoločnosti GSK Slovensko je súčasný systém distribúcie liekov konsolidovaný a v súčasnosti ani neuvažuje na tým, aby naplno rozvinula svoje distribučné možnosti.

„Jestvujúca komunikácia s distribučnými spoločnosťami umožňuje GSK Slovensko naplno rozvinúť svoj potenciál portfólia liekov v prospech slovenského pacienta.

Napriek tomu, že vlastní distribučnú licenciu, v rámci ktorej spĺňa všetky požiadavky, ovplyvňujúce tok tovaru v EÚ, neplánuje v súčasnosti meniť svoju distribučnú politiku,“ povedal Corporate Affairs Director GSK Slovensko MUDr. Pavol Trnovec.

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 126