Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Hrozba eboly je u nás minimálna. Hovorí infektológ

27. august 2014 - Ebola straší svet. Len v Západnej Afrike zabil tento vírus najmenej 1 350 ľudí.

Ako informovala hovorkyňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) Fadela Chaibová, SZO už pracuje na cestnej mape boja s ebolou. „Ide o skutočne funkčný postup, ako s ňou bojovať," vysvetlila F. Chaibová.

O tom, ako sa východné Slovensko pripravuje na pacientov s ebolou sme sa opýtali prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD. z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ.

Ako sa na vašej klinike pripravujete na prípadných pacientov s ebolou?

Podľa mňa je minimálna šanca, aby sa ebola rozšírila v našich zemepisných podmienkach. Pri takomto infekčnom ochorení sa však musí dodržiavať oveľa prísnejší režim izolácie pacienta.

V podstate pripravujeme to, čo majú v Bratislave na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Kramároch, kde je špecializovaná jednotka intenzívnej starostlivosti pre pacientov s extrémne nákazlivými chorobami, akými sú napríklad ebola, MERS či SARS – tzv. podtlaková jednotka.

Je v nej negatívny tlak, zabraňujúci šíreniu nákazy ďalej do ovzdušia, vzduch dnu a von z jednotky ide cez čistiace filtre. Personál je chránený „skafandrami“, medzi jednotkou a monitorovacou miestnosťou je dekontaminačná miestnosť.

Jednotka bezpečne izoluje pacientov s nákazou a chráni zdravotníkov, ktorí s chorými prichádzajú do kontaktu. Presný termín, kedy bude aj u nás, je dnes ťažké povedať, nie je to len v našej gescii, je do toto zapojená napríklad aj armáda.

 Foto: Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.


Podtlaková jednotka stojí približne 3 mil. eur. Košická sa pripravovala skôr, ako sa začala šíriť ebola?

S prípravou jednotky u nás sa začalo skutočne skôr, aj keď treba povedať, že investície do infekčných ochorení sú v porovnaní s krajinami Európskej únie minimálne.

Spoliehame sa na to, že infekčné ochorenia sa nás vlastne netýkajú, že žiadna pandémia nie je a že azda ani nebude. Podľa mňa to nie je len úloha ministerstva zdravotníctva, ale priamo premiéra ako predsedu Rady obrany štátu.

V tomto smere je jedno, či je vláda pravicová alebo ľavicová. Máme pomerne zvláštny systém – ak niečo funguje s minimálnymi nákladmi, necháme to tak fungovať. A infekčné choroby v súčasnosti nezapríčiňujú toľko úmrtí ako onkologické či kardiovaskulárne choroby, kam sa investuje oveľa viac.

Je to rozumné? Nie sú infekčné choroby časovanou bombou?

Máme minimálny zdravotnícky rozpočet, s ktorým však dosahujeme relatívne veľa, napr. aj v boji s onkologickými či s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Otázka je, či aj pacienti s inými diagnózami, napr. s infekčnými ochoreniami nie sú mierne diskriminovaní.

Povedal by som, že nikto si reálne neuvedomuje, čo môže nastať a aké sú hrozby. Chápem, že médiá budú kritizovať politika, ak presadí napr. podtlakovú jednotku za ťažké peniaze, ktorá možno nebude reálne ani využitá.

Keď ju nevybuduje a niečo sa stane, to bude zas jeho koniec.


Ilustračné foto: proimmune.com, vírus ebola

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 158