Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Dianie vo VšZP vyvoláva otázky

6. november 2018 - Nová riaditeľka preverí hospodárenie aj vypovedanie zmlúv s externými firmami
Po odchode Miroslava Kočana z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva najväčšej zdravotnej poisťovne sa vo VšZP analyzujú výsledky hospodárenia k 30. septembru 2018. Poisťovňa o tom informovala tlačovou správou. „Zo svojej predchádzajúcej pozície riaditeľky odboru liekovej politiky a centrálnych nákupov som mala pred 5. októbrom, keď som bola zvolená za predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku VŠZP, presne vymedzený rozsah pôsobnosti a nemala som tak prístup ku všetkým procesom. Komplexná analýza výsledkov hospodárenia zdravotnej poisťovne do 30. 9. 2018 nám umožní nastaviť priority poisťovne do ďalšieho obdobia,“ odôvodnila nová generálna riaditeľka Ľubica Hlinková. 

M. Kočan sa vzdal funkcie k 30. septembru, dôvody svojho odchodu z VšZP neuviedol. Situáciu nekomentovalo ani ministerstvo zdravotníctva ako jediný akcionár VšZP. Ministerka Andrea Kalavská poďakovala Kočanovi za vykonanú prácu a za jeho osobný profesionálny prínos k ozdraveniu a stabilizácii poisťovne. „My sme sa dohodli s pánom Kočanom, že o tom nebudeme diskutovať pred verejnosťou,“ povedala v parlamente. 

Od začiatku októbra platí nový príkaz ministerky, podľa ktorého musí VšZP pravidelne každý týždeň informovať o plánovaných peňažných úhradách v hodnote nad 50-tisíc eur. Tento príkaz sa nevzťahuje na úhradu miezd zamestnancov. Informácie musí VšZP predkladať ministerke a generálnemu tajomníkovi služobného úradu vždy v pondelok. Rezort odôvodňuje tento krok snahou „eliminovať včas prípadné nedostatky v procesoch a prijať opatrenia na ich odstránenie“. 

Prepoisťovacia kampaň

VšZP pod vedením M. Kočana dosiahla vlani historicky najvyšší zisk 36 miliónov eur. V polovici tohto roka poisťovňa ohlásila ukončenie ozdravného plánu. Ľ. Hlinková teraz nariadila preveriť hospodárenie VšZP aj efektívnosť tohtoročnej náborovej kampane. „VšZP na základe vlastných predbežných výsledkov prepoisťovania zároveň nariadilo preveriť právne možnosti ukončenia zmlúv, ktoré súvisia s realizáciou činností, ktoré pre poisťovňu zabezpečujú externé subjekty,“ uviedla poisťovňa v tlačovej správe s tým, že o výsledkoch analýzy bude verejnosť informovať. 

VšZP pri minuloročnom prepoisťovaní utrpela najväčšie straty na poistnom kmeni za posledných päť rokov. Prišla o 39 235 poistencov. Oficiálne výsledky tohtoročnej prepoisťovacej kampane ešte nie sú známe, podľa reakcie VšZP sa dá očakávať, že ide o ďalšiu stratu poistencov. 

Predseda Dozornej rady VšZP JUDr. Tomáš Borec potvrdil, že členovia dozornej rady nedostali informácie o dôvodoch odchodu M. Kočana z vedenia poisťovne. Rozhodnutie Ľ. Hlinkovej o audite komentoval slovami: „Každý nový vedúci pracovník má legitímnu snahu zmapovať si prostredie, v ktorom má pôsobiť a považujem za úplne prirodzené, ak si chce vytvoriť svoj vlastný obraz o stave vecí.”

Predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Štefan Zelník považuje komplexnú analýzu výsledkov hospodárenia štátnej poisťovne za štandardný krok zo strany novej riaditeľky. „Aby nebolo pochýb, potrebuje vedieť, v akom stave poisťovňu preberá. Je dobré, aby sme vedeli, v akej kondícii sa VšZP aktuálne nachádza,“ argumentuje šéf výboru. Zmluvy s externými subjektmi na zabezpečenie náborovej kampane vidí ako vnútornú vec VšZP. „Niečo tam asi nie je v poriadku, keď ich chce nová pani riaditeľka vypovedať. Budeme sa na to pýtať na výbore pre zdravotníctvo, aké služby to boli,“ avizoval Š. Zelník. Výbor bude rokovať najbližšie 20. novembra 2018.
 

Audit ma prekvapil
Riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš je od decembra 2016 členom dozornej rady VšZP ako zástupca za neziskový sektor. 

Ako vnímate audit vo VšZP? Považujete to za bežný krok alebo je to prejav nedôvery voči predošlému riaditeľovi a ním prezentovaným výsledkom hospodárenia VšZP?

Prekvapilo ma to, nerozumiem ani, čo sa myslí pod „komplexnou analýzou“ a kto ju má robiť, veď čísla o hospodárení sú k dispozícii priamo vo firme.

Ľ. Hlinková avizuje v súvislosti s prepoisťovacou kampaňou možné ukončenie zmlúv s externými subjektmi. Máte ako člen dozornej rady bližšie informácie o týchto zmluvách? 

Je dobré zhodnotiť si výsledky náboru a dôvody pre odchod poistencov, ale opäť, nie je mi jasné, koho poisťovňa vo svojej tlačovej správe má na mysli. Nepáči sa mi, že poisťovňa nekomunikuje priamo, ale v dvojzmysloch a inotajoch.

Ako hodnotíte pôsobenie M. Kočana vo VšZP v súvislosti s plnením ozdravného plánu a hospodárením poisťovne?

Prácu pána Kočana hodnotím pozitívne aj z hľadiska plnenia ozdravného plánu (hoci ten bol naplnený viac rastom príjmov vďaka rastúcej ekonomike ako úspornými opatreniami poisťovne), ako aj tlaku na väčšiu efektivitu poskytovateľov. Rezervy som videl v zvyšovaní kvality práce lekárov a nemocníc, a v podpore úlohy transparentnosti v sektore.

Dostali členovia dozornej rady informáciu o dôvodoch odchodu z postu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VšZP?

Nie, nedostali. Ale čo mi prekáža ešte viac, je to, že ani my, ani verejnosť nedostala dôveryhodné vysvetlenie, ako bola vybraná nová šéfka poisťovne, prečo je to najlepšou voľbou. Podobne ako výber nových šéfov nemocníc ostáva výber takýchto dôležitých postov netransparentný a spolitizovaný, čo podkopáva dôveru v samotných riaditeľov a ich prácu. 
 

Vedenie zatiaľ bez odmien
 
Členovia Predstavenstva VšZP zatiaľ nedostali odmeny za rok 2017, tzv. variabilnú zložku odmeny vyplácanú raz ročne. Potvrdila to Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva. „MZ SR ako jediný akcionár rozhodne o výške variabilnej zložky odmeny po vyhodnotení plnenia ukazovateľov výkonnosti pre rok 2017. Ukazovatele výkonnosti stanovené pre rok 2017 sú plnenie opatrení Ozdravného plánu VšZP a nárast príjmov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vyhodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnosti bude predmetom posudzovania pred prijatím rozhodnutia jediného akcionára,“ doplnila Z. Eliášová.

VšZP aj MZ SR začiatkom októbra pre ZdN potvrdili, že M. Kočan odišiel z funkcie bez mimoriadnej odmeny.

Vlani v októbri boli členom predstavenstva vyplatené odmeny za obdobie od 17. mája do 31. decembra 2016. M. Kočan ako predseda predstavenstva dostal 9 113 €, podpredseda Milan Horváth 7 974 €, Michal Ďuriš 6 834 € a Tibor Papp 560 € (do funkcie člena predstavenstva nastúpil 13. 2. 2016). Odmeny za rok 2016 dostali aj členovia bývalého predstavenstva, po ktorom skončila VšZP v strate 112 miliónov eur a čakal ju ozdravný plán. Za obdobie od 1. januára do 16. mája 2016 bola Miroslavovi Vaďurovi udelená odmena 4 777 €, Antónii Borovkovej a Vieroslave Králičkovej zhodne po 3 583 €.

VšZP od bývalého vedenia vymáha súdnou cestou vrátenie odmien za rok 2015. „Súdne konanie nie je skončené, VšZP podala žalobu, pojednávanie ešte nebolo vytýčené,“ uviedla poisťovňa. Žaloba bola podaná tento rok v apríli. 
Sekcia: Aktuálne Autor: Monika Toporcerová, ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 25