Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Detská nemocnica má nový prístroj. Skôr nájde rakovinu

8. november 2013 - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave získala nový prístroj. Ten je potrebný pri diagnostike leukémií, lymfómov a iných hematologických aj nehematologických ochorení v detskom veku.
Nový náterový a farbiaci automat pomôže predovšetkým detským onkologickým pacientom. „Som veľmi rád, že nový náterový a farbiaci automat uľahčí diagnostiku predovšetkým u onkologických pacientov, ale slúžiť bude všetkým pacientom našej nemocnice. Lekárom umožní ľahšie diagnostikovať a zistiť celú paletu ochorení, či ide o baktériovú alebo vírusovú infekciu, infekčnú mononukleózu, sepsu, onkologické a mnohé iné ochorenia,“ ocenil prínos prístroja riaditeľ nemocnice Ladislav Kužela.
 
Skráti čas

 
Na prítomnosť leukémie, lymfómu alebo iného malígneho ochorenia často  upozornia ako prvé nátery periférnej krvi, ktoré sú zhotovované a farbené manuálne. Nátery periférnej krvi sú sledované aj počas liečby a následných kontrol onkologických pacientov a slúžia na odhalenie prítomných malígnych buniek a blastov.
 
„Oproti manuálnemu natieraniu a farbeniu sklíčok periférnej krvi nový automat skráti čas zhotovenia ofarbeného náteru z 1 hodiny na 20 minút, čo je benefit predovšetkým pre onkologických pacientov, ktorí čakajú na výsledky, na základe ktorých lekár rozhodne, či dieťa pôjde domov alebo je potrebná hospitalizácia,“ povedala vedúca laboratória základnej hematológie oddelenia laboratórnej medicíny detskej nemocnice Jana Kopčová.
 
Náterový a farbiaci automat zhotovuje nátery periférnej krvi vo vynikajúcej kvalite, pričom zohľadňuje hodnotu osem rozmedzí a tiež náterové podmienky pre špeciálne vzorky krvi napríklad pri chronickej lymfocytovej leukémii, vysokom alebo nízkom počte leukocytov, vysokom počte blastov a zabezpečuje štandardizáciu práce.
 
Vynikajúca kvalita zhotovených sklíčok prispieva k lepšiemu hodnoteniu buniek  a stanoveniu diagnózy. Takto zhotovené nátery sú výborne hodnotiteľné aj pomocou digitálnej morfológie, ktorú ako jedno z dvoch pracovísk na Slovensku používa aj DFNsP Bratislava.

Nielen samostatne
 
„Kvalitne pripravené nátery, pri ktorých  lekári v jednotlivých bunkách veľmi dobre vidia všetky jej štruktúry, umožňujú ľahšie zhodnotenie buniek, čo zohráva významnú úlohu hlavne pri posudzovaní patologických vzoriek onkologických pacientov s prítomnosťou blastov a pri odhaľovaní nových onkologických diagnóz,“  doplnila vedúca laboratória.
 
Nový automat sa môže používať ako samostatná jednotka, ale je možné aj jeho prepojenie do automatickej linky v kombinácii krvinkový analyzátor - náterový a farbiaci automat - digitálna morfológia.
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 171