Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Chcú zvýšiť platy

22. október 2014 - Plat v zariadení sociálnych služieb nedosahuje ani 600 eur.
Zvýšiť platy, viac prepojiť zdravotnú a sociálnu starostlivosť a kompenzovať zvýšenú psychickú a psychickú záťaž. To sú požiadavky zamestnancov zo zariadení sociálnych služieb (ZSS), ktoré odzneli na Medzinárodnej konferencii zástupcov zamestnancov zo zariadení sociálnych služieb.

Tie adresovali rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.  „Platy zamestnancov sú šokujúco nízke, dosahujúce len úroveň 584 €, teda 70,87 percent k priemeru platov v národnom hospodárstve SR 824 € za rok 2013“, píše sa vo vyhlásení zástupcov zamestnancov.

Deväť výkonov nestačí

V mnohých pracovných pozíciách sú podľa vyhlásenia zamestnanci zariadení sociálnych služieb odmeňovaní na úrovni len minimálnej mzdy. „Dokonca v niektorých prípadoch im musí zamestnávateľ do výšky minimálnej mzdy doplácať“, tvrdí sa vo vyhlásení. Nízke platy v týchto zariadeniach spôsobujú, že tam odmietajú pracovať mladí ľudia.

Okrem toho odborári tvrdia, že deväť zdravotných výkonov s možnosťou preplácania zdravotnými poisťovňami nestačí. „Takýmto spôsobom a v takýchto podmienkach nie je možné poskytovať klientom ZSS takú starostlivosť, akú si ich zdravotný stav vyžaduje. Právne predpisy určujúce v súčasnej dobe podmienky uzatvárania zmlúv medzi ZSS a zdravotnými poisťovňami, v nadväznosti na súčasné financovanie, nie je možné naplniť.

Zároveň nie sú dostatočne riešené pracovné podmienky a najmä odmeňovanie zdravotníckeho personálu v týchto zariadeniach. Ide napr. o mnohé prípady, kedy sestry poskytujúce ošetrovateľské výkony sú preraďované na nižšie platené pracovné pozície a teda ich platy sú na úrovni tesne nad úrovňou minimálnej mzdy“, tvrdia zástupcovia zamestnancov.

Psychická záťaž

Ako sa ďalej tvrdí vo vyhlásení, zamestnanci ZSS sú denne vystavení vysokej psychickej a fyzickej záťaži. „Klienti, ktorým títo zamestnanci poskytujú potrebnú starostlivosť sú prevažne imobilní, resp. čiastočne mobilní, duševne chorí alebo mentálne postihnutí, v mnohých prípadoch dokonca agresívni a ich správanie a reakcie sú nevyspytateľné. Máme za to, že finančná kompenzácia by aspoň čiastočne kompenzovala zamestnancom ZSS ich neľahké pracovné podmienky“, tvrdí sa vo vyhlásení odborového združenia.

Požiadavky odborári smerovali nielen na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj na zriaďovateľov týchto zariadení, aby našli dostatok finančných prostriedkov na zlepšenie pracovných podmienok.
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 164