Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Bystrica má najväčšiu aulu

7. február 2013

Modernú polyfunkčnú budovu s aulou, ubytovacími priestormi a s posluchárňami nedávno slávnostne otvorili v Banské] Bystrici na výjazdovom zasadnutí kolégia rektorky Slovenskej zdravotníckej univerzity. Aula s kapacitou 500 miest na sedenie je najväčšou v meste. Kedysi pustnúci objekt nedostavanej kolkárne sa vďaka univerzite premenil na komplex vybavený najmodernejšou audio a videotechnikou potrebnou na vzdelávacie podujatia. „Máme záujem, aby sa tento priestor stal miestom na organizáciu kongresov, promócií a konferencií, odborných seminárov. Ponúkame ho aj ako nástroj podpory celoživotného vzdelávania na Slovensku,“ povedala rektorka univerzity prof. PhDr. Dana Farkašová, Csc. Rekonštrukcia a vybavenie polyfunkčnej budovy stáli približne 4,5 mil. eur a hradené boli zo štátneho rozpočtu, fondov EÚ, ako aj z rozpočtu univerzity. SZU mala záujem o rekonštrukciu a využitie aj ďalšieho zdevastovaného objektu v Banskej Bystrici v tesnom susedstve bývalej kolkárne - o kultúrnu pamiatku kaštieľ Radvanských. Mesto ho vlastní od roku 1994 a na jeho záchranu nedokázalo nájsť investora. Univerzita mala od mesta kaštieľ prenajatý na 99 rokov za euro, jej zámer získať na rekonštrukciu kaštieľa prostriedky z eurofondov však nevyšiel a prenajatý majetok mestu vrátila.

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 175