Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Biomedicínsky výskum má potenciál byť nosným pilierom novej ekonomiky

15. jún 2017 - Na pôde Ministerstva zdravotníctva SR sa dnes uskutočnil okrúhly stôl zameraný na tému rozvoja biomedicínskeho výskumu
Výskum a inovácie v biomedicíne je jeden z projektov, ktoré MZ SR realizuje v rámci 26 projektov pre lepšie zdravotníctvo, rozvoj tohto zámeru je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády.

V súvislosti s týmto cieľom MZ SR pripravuje projekty, ktoré na Slovensku podporia prepojenie základného a aplikovaného výskumu s klinickou praxou.

Zamerajú sa na včasnú diagnostiku a personalizovanú terapiu  u najčastejších chronických ochorení na Slovensku, ako sú onkologické, kardiovaskulárne, neurologické, či metabolické ochorenia. To prispeje k zníženiu počtu tzv. odvrátiteľných úmrtí.
      
Do rozvoja biomedicínske výskumu sa zapoja aj zahraniční vedci. Medzi nimi sú aj Prof. Max Gassmann zo švajčiarska a tiež Dr. Charles Buck z USA. Títo svetovo uznávaní odborníci na translačnú medicínu, sa dnes zúčastnili aj na stretnutí, ktoré otvoril minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

„Rozvoj biomedicíny je jednou z hlavných priorít Slovenskej republiky, ktorá je nevyhnutná pre zdravú populáciu a diverzifikáciu ekonomiky. Biomedicína je tiež dôležitá, ak chceme, aby špičkoví vedci pôsobili na Slovensku. Naším cieľom je, aby nemocnice užšie spolupracovali s univerzitami aj vedeckými pracoviskami,“ uviedol minister.

Experti Slovensku odporúčajú posilniť postavenie biomedicíny ako rozvíjajúcej sa hospodárskej špecializácie, ktorá je nevyhnutnou podmienkou nielen pre zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti, ale aj zvýšenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti rastu ekonomiky.

Zhodli sa, že toto odvetvie na seba dokáže viazať investície, či podporiť vznik a etablovanie startupov alebo spin-off firiem s týmto zameraním.
      
Z rokovania za okrúhlym stolom vyplynulo, že výskum a inovácie v biomedicíne sú nevyhnutným predpokladom pre zdravú populáciu a diverzifikáciu ekonomiky na Slovensku. Rozvoj biomedicínskeho výskumu SR pomôže udržať špičkových vedcov, prípadne pritiahnuť ďalších zo zahraničia.

„Biomedicínsky výskum nám pomáha bojovať s civilizačnými chorobami. Treba si uvedomiť, že viac chorých znamená väčšiu záťaž pre ekonomiku. Rozvoj biomedicínskeho výskumu má dokázateľný vplyv na prosperitu a dynamiku ekonomík,“  skonštatoval M. Gassmann.

Výsledky jeho bádania by mohli byť použité napríklad u pacientov trpiacich depresiou, Alzheimerovou chorobou, či obezitou.
Sekcia: Aktuálne Autor: tasr
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 105