Zdravotnícke noviny

Aktuálne

​Badať len mierne zlepšenie

18. apríl 2017 - Už jedenásty raz vyhodnotila poisťovňa Dôvera, vychádzajúc z názorov hospitalizovaných pacientov, slovenské nemocnice. Podobné hodnotenia vypracovala aj poisťovňa Union, pričom najväčšia VšZP rebríček nemocníc dokončuje
Ako konštatoval generálny riaditeľ Dôvery Ing. Martin Kultan, „subjektívna spokojnosť pacientov je jedným z dôležitých ukazovateľov, na ktorý sa pozeráme pri uzatváraní kontraktov s poskytovateľmi. Kvalitu ubytovania, prístup personálu a svoj stav po prepustení vie dobre posúdiť každý pacient“.

Riaditeľ pripomenul, že „celková známka hodnotení je opäť o niečo lepšia. Svedčí to o snahe nemocníc zlepšovať všetky svoje služby popri prioritnej úlohe – zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti“.

Podľa riaditeľky sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti, revíznych činností a programov zdravia Union z. p. Ing. Eleny Májekovej vlani vyzerali výsledky tejto poisťovne veľmi podobne. „Svedčí to o tom, že k výraznejšiemu posunu na strane poskytovateľov nedošlo a že doplnenie finančných zdrojov, ktoré im tak zúfalo chýbajú, je skutočne nevyhnutné“.

Najväčšej súkromnej poisťovni prezradilo svoj názor vyše 7 000 jej poistencov, ktorí boli vlani hospitalizovaní. Pacienti hodnotili nemocnice známkami od 1 po 5.

Najlepšie nemocnice sú v Prešovskom a Žilinskom kraji, najhoršie v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Presnejšia metodika pri spracovaní údajov ukazuje lepší prehľad o spokojnosti pacientov v slovenských nemocniciach.

Len mierny posun k lepšiemu

V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom Dôvera zdôrazňuje lepšiu spokojnosť s tzv. hotelovými službami – teda s jedlom, ubytovaním a upratovaním. I tak, podobne ako v minulých ročníkoch, je s hotelovými službami spokojnosť najnižšia.

Najspokojnejší sú hospitalizovaní pacienti s personálom zdravotníckych zariadení, predovšetkým s lekármi a sestrami. Vyššie nároky mali pri hodnotení ženy, najmä pri hodnotení čistoty.

„Na hospitalizáciu mali kritickejší pohľad mladší pacienti,“ povedal M. Kultan.

Všetky nemocnice dosiahli priemernú známku 1,64, čo je v porovnaní s minulým rokom (1,66) mierne zlepšenie.

V porovnaní s minulým rokom sa však u dospelých pacientov znížila spokojnosť so sestrami, ale u detských pacientov, pri ktorých vyjadrovali spokojnosť ich rodičia, spokojnosť so sestrami zas vzrástla.

Práve detské fakultné nemocnice obsadili prvé dve miesta v kategórii fakultných nemocníc, a to sú rodičia pri hodnotení pobytu detí v nemocniciach zvyčajne prísnejší.

Nemocnice boli rozdelené do štyroch kategórií, ostatné zdravotné poisťovne zdravotnícke zariadenia nedelia.

Ako informoval M. Kultan, spomedzi fakultných nemocníc sú pacienti/poistenci Dôvery najspokojnejší s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou Banská Bystrica a najmenej s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou Bratislava.

Pritom je zaujímavé, že Detské kardiocentrum je medzi špecializovanými zariadeniami na druhom mieste, hoci funguje v rovnakých priestoroch ako detská fakultná nemocnica.

Signalizuje to zrejme nadštandardný prístup personálu k pacientom a naozaj kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorú pacienti oceňujú, napriek nevyhovujúcim priestorovým podmienkam.

V kategórii všeobecných nemocníc sa najlepšie umiestnila Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, najhoršie Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš.

Medzi špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami zase skončil na prvom mieste ľubochniansky Národný endokrinologický a diabetologický ústav, ako najhoršiu ocenili pacienti Psychiatrickú nemocnica prof. Matulaya Kremnica.

V kategórii ostatné zariadenia najlepšie skončil Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb a najhoršie Novapharm Železničná nemocnica a poliklinika.

M. Kultan konštatoval, že „situácia sa zlepšuje veľmi mierne, žiadne prevratné zmeny v tohtoročnom rebríčku nie sú“.

Zdroj spätnej väzby

Podľa poistencov najmenšej súkromnej Union z. p. s vyše 480 000 poistencami za minulý rok z prieskumu najlepšie vyšli nemocnice v Prešovskom kraji, Žilinskom a Banskobystrickom kraji, najmenej sa darilo zdravotníckym zariadeniam Trnavského kraja.

Najhorším zariadením je pezinská Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Detská fakultná nemocnicu s poliklinikou Bratislava (tu panuje zhoda medzi poistencami Dôvery i Unionu) a Nemocnica s poliklinikou Myjava.

Najviac ocenili hospitalizovaní pacienti Union Národný endokrinologický a diabetologický ústavu v Ľubochni (opäť zhoda s poistencami Dôvery), Psychiatrickú nemocnicu Michalovce a ORL Humenné.

Podľa pacientov sú najväčšie nedostatky v kvalite stravy, v kvalite ubytovania a čo je najhoršie – majú pocit, že ich stav sa ani po pobyte v nemocnici nezlepšil tak, ako očakávali.

Na druhej strane pacienti chválili starostlivosť a správanie zdravotníkov – lekárov, ako aj sestier. Podľa E. Májekovej ľudský faktor je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nezanedbateľným ukazovateľom kvality zdravotníckeho zariadenia.

V porovnaní s prieskumom z roku 2015, keď dostali nemocnice od pacientov Union z. p. priemernú známku 1,61, tento rok nastalo mierne zhoršenie na 1,66.

Aj poistenci tejto poisťovne hodnotili zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, najlepšia je 1 a najhoršia 5, ľudia ich hodnotili anonymne. Union z. p. robila prieskum telefonicky na vzorke 1 520 svojich poistencov, ktorí boli v roku 2016 hospitalizovaní.

Tento rok rozšírila poisťovňa spektrum otázok o spokojnosti s hospitalizáciou aj o otázku, či by poistenci odporučili oddelenie, kde boli hospitalizovaní oni sami alebo ich deti.

„Názory našich pacientov sú pre nás dôležitým zdrojom informácií a spätnej väzby. Prostredníctvom našej internetovej aplikácie si môžu poistenci porovnať nemocnice a ich oddelenia, a to nielen čo sa týka spokojnosti pacientov, ale aj z pohľadu iných indikátorov kvality. Napr. ktorí lekári robia najviac preventívnych prehliadok, ktorí predpisujú drahšie alebo lacnejšie lieky, ako často chodia pacienti na vyšetrenie k tomu istému lekárovi, kto robí operácie bedrového kĺbu, kde je častejšia rehospitalizovanosť či reoperovanosť“, dodala hovorkyňa Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

V Česku hlasovalo 76 000 ľudí

Poisťovne robia takéto vyhodnotenie zo zákona. Štátna VšZP vlani oslovila 20 000 poistencov, na dotazníky reagovalo 29 percent z nich.

Hodnotenie slovenských nemocníc pravidelne každý rok zverejňuje aj Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, ktorý dáva dohromady údaje za všetky tri zdravotné poisťovne, a tak poskytuje najkomplexnejší obraz o slovenských nemocniciach.

V podobnom hodnotení pacientov o najlepšiu nemocnicu za rok 2016 v Česku, kde to však nie je v réžii zdravotných poisťovní, ale HealthCare Institute, sa stala medzi vyše 155 nemocnicami absolútnym víťazom pri hlasovaní takmer 76 000 pacientov Ústredná vojenská nemocnica – Vojenská fakultná nemocnica v Prahe, ktorej zriaďovateľom je české ministerstvo obrany.

Podľa tamojšieho riaditeľa u pacientov zabodovalo najmä to, že sa snažia do nemocničných izieb prinášať aspoň kúsok domova, rešpektovať individualitu pacientov a zabezpečiť zachovanie ľudskej dôstojnosti v maximálnej možnej miere.

Nemocnice sú komplexne hodnotené v štyroch kľúčových oblastiach – bezpečnosť a spokojnosť hospitalizovaných pacientov, bezpečnosť a spokojnosť ambulantných pacientov, bezpečnosť a spokojnosť zamestnancov nemocníc a finančné zdravie nemocníc.


Union:

Desať najlepších zariadení:
1. Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa
2. Psychiatrická nemocnica Michalovce
3. ORL HUMENNÉ
4. Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidník
5. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
6. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
7. Nemocnica svätého Michala Bratislava
8. Mammacentrum sv. Agáty ProCare Banská Bystrica
9. Východoslovenský onkologický ústav Košice
10. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica

Tri najhoršie zariadenia:
1. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
3. Nemocnica s poliklinikou Myjava

Dôvera

Najlepšie univerzitné a fakultné nemocnice:
1. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
2. Detská fakultná nemocnica Košice
3. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
4. Univerzitná nemocnica Martin
5. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Najhoršie univerzitné a fakultné nemocnice:
1. Fakultná nemocnica Nitra
2. Univerzitná nemocnica Bratislava
3. Fakultná nemocnica Trnava
4. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Najlepšie všeobecné nemocnice:
1. Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica
2. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok
3. Nemocnica svätého Michala Bratislava 
4. Nemocnica Krompachy
5. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník
6. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
7. Nemocnica Poprad 
8. Nemocnica s poliklinikou Bojnice
9. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča
10. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec
11. Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
12. Nemocnica na okraji mesta Partizánske
13. Ľubovnianska nemocnica
14. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves
15. Nemocnica s poliklinikou Trebišov

Najhoršie všeobecné nemocnice:
1. Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany
2. Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejov
3. Nemocničná Malacky
4. FORLIFE nemocnica Komárno
5. Nemocnice s poliklinikami Levice
6. Nemocnica Rimavská Sobota
7. Nemocnica s poliklinikou Michalovce
8. Nemocnica s poliklinikou Brezno
9. Nemocnica s poliklinikou Galanta
10. Nemocnica s poliklinikou Revúca
11. Hospitale Šahy
12. Nemocnica Žiar nad Hronom a Nemocnica Banská Štiavnica
13. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
14. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš

Najlepšie špecializované nemocnice:
1. Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa
2. NÚSCH – Detské kardiocentrum Bratislava
3. Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava
4. Kardiocentrum Nitra
5. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica 
6. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice

Najhoršie špecializované nemocnice:
1. Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
2. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
3. Psychiatrická nemocnica Michalovce
4. Psychiatrická nemocnica Hronovce
5. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
6. Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

Najlepšie ostatné nemocnice:
1. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec
2. Medissimo Bratislava
3. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica
4. ORL Humenné
5. Gynekologicko-pôrodnická nemocnica Koch Bratislava
6. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
7. Všeobecná nemocnica a rehabilitačno-relaxačné centrum Oáza Prešov

Najhoršie ostatné nemocnice:
1. Letecká vojenská nemocnica Košice
2. Sanatórium Dr. Guhra Tatranská Polianka
3. Nemocnica s poliklinikou Ilava
4. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava
5. Regionálna nemocnica Sobrance
6. Novapharm Železničná nemocnica a poliklinika
Sekcia: Aktuálne Autor: Branislav Janík, Zdravotnícke noviny
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 113