Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Aj na Slovensku by bol gama nôž potrebný

11. marec 2016 - O slovenských pacientov sa dnes postarajú na najvyťaženejšom pracovisku na svete, v Prahe

V roku 1951 švédsky chirurg Lars Leksell a rádiobiológ Borje Larsson začali pracovať v Štokholme na gama noži, ktorý dokončili v roku 1968. Odvtedy majú lekári k dispozícii prístroj skladajúci sa z kobaltových žiaričov, ktorý využíva gama žiarenie.

Okrem cievnych malformácií sa používa aj na odstraňovanie nádorov, liečbu epilepsie, Parkinsonovej choroby alebo zeleného zákalu.

Prvý Leksellov gama nôž zaobstarala pre Československo v roku 1992 Nadácia Charta 77, vyše dvadsaťtonový kolos umiestnili na oddelení stereotaktickej a radiačnej neurochirurgie v pražskej Nemocnici Na Homolce.

Na prístroj sa prostredníctvom konta Míša skladali občania vtedajšieho spoločného štátu. Jedenásťročný Michal Budinský z Martina mal vážnu artériovenóznu malforáciu a jeho lekárka zistila, že zákrok na gama noži mu môže pomôcť. List rodičov s prosbou o pomoc sa z Martina dostal v júni v roku 1990 cez švédskeho veľvyslanca v Prahe do Nadácie Charta 77 v Štokholme.

Lekári vo švédskej Karolinska Universitetssjukhuset súhlasili s operáciou, ktorá však stála 84 280 švédskych korún. Nadácia pomohla, v auguste 1990 Michala úspešne operovali, ale objavili sa ďalšie prípady a vtedy sa nadácia rozhodla organizovať zbierku v Československu na kúpu prístroja.

Za rok sa na konte Míša zišlo potrebných 100 mil. Kčs. Bol to ôsmy prístroj v Európe a 37. vo svete. Prvá operácia bola 26. októbra 1992, odvtedy operovali gama nožom tisíce pacientov, medzi nimi aj zo Slovenska, keďže na žiadnom pracovisku ho doteraz nemáme.

Pred šiestimi rokmi dostala nemocnica nový model gama noža. Vo svete je dnes takmer 300 gama nožov, ročne zákrok absolvuje asi 50 000 pacientov.

Svojho času ešte minister zdravotníctva Ivan Valentovič tvrdil, že na tento prístroj Slovensko nemá prostriedky a ani dostatok pacientov. Kompetentní odmietli aj ponuku súkromnej spoločnosti, ktorá bola ochotná gama nôž obstarať – nesúhlasili so zaradením takéhoto pracoviska do siete zdravotníckych zariadení.

A tak, podobne ako na protónovú terapiu, aj za Leksellovým gama nožom cestujú naši pacienti do pražskej Nemocnice Na Homolce.

Gama nôž by sa zišiel, ale...

Podľa primára oddelenia stereotaktickej a radiačnej neurochirurgie Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Romana Liščáka, CSc., je vybavenosť gama nožom vo svete rôzna. „V USA a Japonsku je jeden gama nôž na dva milióny obyvateľov, ale jedným prístrojom sa tam lieči ročne najmenej pacientov – 200 a menej. Európa je vo využití gama noža najefektívnejšia – jeden gama nôž ročne lieči v priemere približne 450 pacientov,“ povedal rodák z Čadce pre ZdN.

Ako dodal, „ak v Česku liečime 1 000 pacientov ročne, na Slovensku by gama nôž určite mohol liečiť ročne 500 chorých. Títo pacienti na Slovensku celkom určite sú, ale dnes sa liečia inými metódami, alebo sa neliečia.“ Ako tiež zdôraznil, že „úspešnosť liečby závisí od diagnózy a správnej indikácie, potom dosahuje približne 90 percent a viac“.

Hovorca ministerstva zdravotníctva Peter Bubla nás pri otázke, či Slovensko gama nôž potrebuje, odkázal na hlavného odborníka MZ SR pre odbor neurochirurgia.

„Vo všeobecnosti možno povedať, že väčšina stereotaktických rádiochirurgických výkonov, ktoré sa robia aj pomocou gama noža, sa na Slovensku robí pomocou lineárneho urýchľovača,“ dodal hovorca. Ako ešte uviedol, „samozrejme, v prípade dostupnosti gama noža by sa isté výkony mohli robiť pomocou neho“.

Hlavný odborník MZ SR pre odbor neurochirurgia a prednosta Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., ZdN tiež vysvetlil, že „väčšina stereotaktických rádiochirurgických výkonov, teda takých výkonov, ktoré sa robia aj pomocou gama noža, sa na Slovensku robí pomocou lineárneho urýchľovača (LINAC) s prídavným zariadením na precízne jednorazové ožarovanie vnútrolebečných štruktúr“.

Ako J. Šteňo dodal, „ak by bol na Slovensku k dispozícii gama nôž, všetky tieto výkony by sa mohli robiť pomocou gama noža. Navyše by sa ním ošetrilo aj niekoľko pacientov, u ktorých je vhodnejšie výkon urobiť gama nožom a ktorých v súčasnosti posielame na liečbu gama nožom do Prahy“.

Gama nôž by musel byť podľa hlavného odborníka „umiestnený pri univerzitnom neurochirurgickom pracovisku, ktoré má s touto liečbou skúsenosti. Ďalšou podmienkou by bolo aj liečenie pacientov zo zahraničia, pretože inak by bola prevádzka gama noža na Slovensku z ekonomického hľadiska nerentabilná.“

Máme lineárne urýchľovače

Aj podľa R. Liščáka je otázkou, „či je gama nôž v niečom prínosom a výhodou. Okrem úspešnosti liečebnej metódy sú to tiež náklady na chorobnosť – liečba gama nožom má ambulantný charakter a nie je po nej potrebná rekonvalescencia, takže šetrí spoločnosti sociálne dávky. V takých kategóriách však administrátori zdravotnej starostlivosti uvažujú len zriedkakedy.“

Na Homolce posledných desať rokov liečia gama nožom každý rok približne tisíc pacientov. „Z nich je 10 až 15 percent zo zahraničia, vo väčšom počte sú to pacienti zo Slovenska a z Poľska. Z iných štátov sú to len jednotlivci,“ povedal R. Liščák.

Napríklad podľa jeho údajov v roku 2013 ošetrili celkovo 62 pacientov zo Slovenska, o rok neskôr ich bolo 78 a vlani 77 pacientov. „Viac ako 90 percent indikácií na liečbu gama nožom tvorí šesť diagnóz – meningeómy, neurinómy akustiku, adenómy hypofýzy, mozgové metastázy, arteriovenózne malformácie a neuralgie trojklaného nervu,“ dodal primár.

Slovenský neurochirurg, ktorý si neželal byť menovaný, konštatoval, že princíp liečby gama nožom vychádza z pretínania gama lúčov v jednom bode, kde je dávka vysoká a koncentrovaná, vyvoláva liečivý efekt, a mimo tohto bodu sa dávka významne znižuje a šetrí zdravé tkanivá.

„Okolité štáty gama nôž majú – Chorvátsko, Rumunsko, Turecko i Rusko, v Číne je 56 gama nožov. Na Slovensku by sme ho potrebovali tiež, aby sme výrazne skvalitnili zdravotnú starostlivosť o pacientov, ktorí sú na túto terapiu vhodní a keď je liečba gama nožom oveľa vhodnejšia ako operácia,“ dodal lekár.

Od roku 1992 na Slovensku síce využívame lineárny urýchľovač, ale ožiarenie nie je také presné a efektívne ako pri gama noži. V súčasnosti je ich na Slovensku deväť.

Od roku 2010 má pražské pracovisko nový model gama noža za 152 mil. Kč, ktorý zaplatil štát. „Je plne robotizovanou verziou, v porovnaní so starým modelom urýchľuje liečbu. Okrem toho priestor vnútri gama noža je výrazne väčší, čo uľahčuje liečbu pacientov s viacpočetnými ložiskami v mozgu, najmä pacientov s mozgovými metastázami,“ uviedol R. Liščák.

Pražské pracovisko je s počtami pacientov najvyťaženejšie na svete a medzi zahraničnými odborníkmi aj vysoko uznávané.

Poisťovne nám potvrdili, že pacientov v prípade potreby posielajú do Prahy. „Naši poistenci sú stále liečení v tomto zariadení. Len minulý rok absolvovalo liečbu 12 poistencov, hradíme ju vo výške približne 2 400 eur. Tento typ liečby je šetrnejší ako klasický operačný zákrok a využíva sa najmä pri diagnózach mozgových nádorov,“ uviedol hovorca Dôvery Branislav Cehlárik.

Hovorkyňa Union z. p. Judita Smatanová tiež konštatovala, že „keďže na Slovensku gama nôž nikto neprevádzkuje, poskytovateľa/prevádzkovateľa gama noža v inom členskom štáte EÚ navrhuje slovenský poskytovateľ a v prípade gama noža je to obyčajne Nemocnica na Homolce v Prahe“.

Union z. p. vlani schválila liečbu v Prahe deviatim poistencom väčšinou s ochoreniami mozgu, za čo celkovo uhradila 648 124 Kč. „Z nášho pohľadu dá sa povedať, že by sa jedno pracovisko gama noža na Slovensku pre poistencov všetkých poisťovní mohlo uživiť,“ konštatovala J. Smatanová.

„Keďže na Slovensku takýto prístroj nie je, VšZP schvaľuje liečbu gama nožom v Nemocnici Na Homolce. Vlani schválila liečbu 52 poistencom, predpokladané náklady sú 127 940 eur,“ uviedla hvorkyňa VšZP Petra Balážová.

Medzi diagnózy poistencov VšZP patria podľa nej napríklad zhubné a nezhubné nádory mozgu, mozgová aneuryzma či neuralgia trojklaného nervu. Podľa R. Liščáka bolo vlani na jeho pracovisku 77 pacientov zo Slovenska, podľa poisťovní ich bolo 73, teda zrejme štyria slovenskí pacienti platili v Prahe cash.

Operácia gama nožom napríklad na neurochirurgickej klinike v nemeckom Aachene stojí od 13 000 eur, v ruskom Petrohrade necelých 3 000 eur, v Turecku približne 4 000 eur.

Ako nás informoval R. Liščák, „gama nôž môže liečiť chorobné procesy len v oblasti hlavy, iné anatomické lokalizácie sa z technických dôvodov gama nožom liečiť nedajú. Limitujúcim faktorom pre liečbu gama nožom je veľkosť chorobného ložiska. Orientačne sa dá povedať, že jednorazovým ožiarením pomocou gama noža je možné liečiť ložiská do priemeru 3 cm.“

Diagnóz, pri  ktorých sa gama nôž vynikajúco uplatní, je podľa neho veľa desiatok. „Možno ich rozdeliť do piatich skupín. Prvá a najväčšia sú nezhubné nádory, ktoré sú ideálnou indikáciou na liečbu gama nožom, ak nie sú príliš veľké. Ďalej sú to zhubné nádory, najdôležitejšou skupinou sú mozgové metastázy, tvoriace asi tretinu všetkých indikácií,“ povedal R. Liščák.

Tretia skupina sú artériovenózne malformácie mozgu, štvrtá funkčné ochorenia, najčastejšia je bolesť trojklaného nervu. Ako R. Liščák dodal, „poslednou skupinou sú oftalmologické indikácie, kde v spolupráci s očným lekárom liečime najmä uveálne melanómy“.

Tak ako sa ťažko a roky presadzoval na Slovensku robotický operačný systém, ako sú roky márne pokusy mať protónovú terapiu, zrejme aj o slovenský gama nôž sa zvedie ešte dlhý zápas.

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 224