11.09.2021, 12:00

Prehľad rizikových diagnóz: Kedy môže lekár schváliť vakcínu proti Covid-19 aj mladším deťom?

Očkovanie sa odporúča len u detí, u ktorých by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia, zhoršeniu základného ochorenia a prípadnej smrti.

Prehľad rizikových diagnóz: Kedy môže lekár schváliť vakcínu proti Covid-19 aj mladším deťom?
Zdroj: ZdN/archív

Od štvrtka platí usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR k očkovaniu detí vo veku 5 – 12 rokov proti ochoreniu COVID-19.

Rezort upozornil poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na podmienky, kedy môžu podať vakcínu deťom mladším ako 12 rokov.

„Na účel tohto usmernenia sa za deti považujú deti vo veku 5 rokov do dovŕšenia 11 rokov + 364 dní. Očkovanie môže byť realizované na žiadosť rodičov pri vysoko individualizovanom prístupe zohľadňujúc riziko a benefit očkovania dieťaťa,“ upozorňuje ministerstvo.

Vakcína môže byť dieťaťu podaná len po schválení indikácie očkovania ošetrujúcim lekárom, resp. špecialistom. Ministerstvo odporúča očkovanie len u rizikových detí, u ktorých by prekonanie ochorenia COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, zhoršeniu základného ochorenia a prípadnej smrti.

Za rizikové ochorenia sú považované najmä

  • neurovývinové ochorenia
  • chronické pľúcne ochorenia,
  • závažné poruchy imunity
  • aktívne onkologické ochorenia
  • chronické srdcové zlyhávanie a pľúcna hypertenzia
  • vážna forma anémie

Očkovanie je možné momentálne vykonať len očkovacou látkou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Očkovanie môže vykonať všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista. Odporúčaná dávka 10mg, t. j. tretinová dávka (0,1ml) v porovnaní s osobami staršími ako 12 rokov, podávaná v dvoch dávkach. Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami je 21 dní.