21.07.2021, 09:00

EMA hodnotí ďalší liek na Covid-19. Pomôcť má pacientom s rizikom závažného respiračného zlyhania

Liek je imunosupresívum a v súčasnosti je povolený na liečbu mnohých zápalových stavov.

EMA hodnotí ďalší liek na Covid-19. Pomôcť má pacientom s rizikom závažného respiračného zlyhania
Zdroj: Pixabay (Ilustračná snímka)

Európska lieková agentúra (EMA) začala hodnotiť použitie Kineretu u dospelých covidových pacientov s pneumóniou, u ktorých je riziko vzniku závažného respiračného zlyhania (neschopnosť pľúc správne pracovať).

Ako informovala agentúra na svojej stránke, Kineret je imunosupresívum (liek znižujúci aktivitu imunitného systému), ktorý je v súčasnosti povolený na liečbu mnohých zápalových stavov. Jeho účinná látka, anakinra, blokuje aktivitu interleukínu 1, chemického posla zapojeného do imunitných procesov, ktoré vedú k zápalu.

Predpokladá sa, že to môže tiež pomôcť znížiť zápal a poškodenie tkaniva spojených s Covid-19. Výbor EMA pre humánne lieky (CHMP) vyhodnotí údaje predložené v žiadosti a rozhodne, či odporučí rozšírenie indikácie.

„Predložené údaje zahŕňajú výsledky z dvoch prebiehajúcich klinických štúdií skúmajúcich bezpečnosť a účinnosť lieku u dospelých pacientov hospitalizovaných s Covid-19,“ uviedli zástupcovia EMA na webe. 

Stanovisko výboru CHMP spolu s požiadavkami na ďalšie štúdie a sledovanie bezpečnosti sa potom postúpi Európskej komisii, ktorá vydá konečné právne záväzné rozhodnutie uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Kineret je v EÚ povolený od marca 2002. EMA by mala o lieku rozhodnúť do októbra. 

Kineret v skratke 

-   je liek, ktorý sa používa na liečbu reumatoidnej artritídy (ochorenie imunitného systému spôsobujúce zápal kĺbov) u dospelých. Používa sa v kombinácii s metotrexátom (liek používaný na tlmenie zápalu) u pacientov, ktorí adekvátne nereagovali na samotný metotrexát

-   na liečbu periodických syndrómov spojených s kryopyrínom (CAPS). CAPS sú príkladom skupiny opakujúcich sa zápalových stavov známych ako syndrómy periodickej horúčky. Pacienti s CAPS majú alteráciu v géne, ktorý produkuje proteín nazývaný kryopyrín, ten ho robí nadmerne aktívnym a vedie k zápalu v mnohých častiach tela s príznakmi ako horúčka, vyrážka, bolesti kĺbov a únava. Môžu sa vyskytnúť aj ťažké zdravotné postihnutia, ako je hluchota a strata zraku

-   na liečbu familiárnej stredomorskej horúčky, čo je ďalší dedičný syndróm periodickej horúčky, ktorý vedie k opakovaným záchvatom horúčky, zápalu a bolesti postihujúcich rôzne časti tela vrátane brucha, kĺbov a hrudníka. Môže to súvisieť s hromadením škodlivých bielkovinových usadenín (amyloidóza) v orgánoch, ako sú obličky

-   Kineret sa má podávať spolu s iným liekom, kolchicínom, ak je to vhodné

-   na liečbu Stillovej choroby, ktorá spôsobuje zápal kĺbov, vyrážky a horúčku

-   na CAPS, familiárnu stredomorskú horúčku a Stillovu chorobu sa Kineret používa u pacientov od 8 mesiacov a s hmotnosťou najmenej 10 kg

-   Kineret obsahuje účinnú látku anakinra

-   je imunosupresívny liek. Je to kópia prírodného ľudského proteínu nazývaného „antagonista ľudského receptora interleukínu 1“, ktorý blokuje receptory chemického prenášača v tele nazývaného interleukín 1. Tento prenášač sa produkuje vo vysokých hladinách u pacientov s reumatoidnou artritídou

-   anakinra sa naviazaním na receptory, na ktoré by sa interleukín 1 normálne naviazal, blokuje aktivitu interleukínu 1 a pomáha zmierňovať príznaky vyššie uvedených chorôb

Zdroj: EMA