17.04.2021, 16:00

Bezplatné testovanie na protilátky poskytne informácie o kolektívnej imunite

Prevalenčná štúdia nie je určená pre ľudí, ktorí už absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Bezplatné testovanie na protilátky poskytne informácie o kolektívnej imunite
Zdroj: Reuters

Na prítomnosť protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 sa bude môcť dať v Košiciach bezplatne otestovať 10-tisíc ľudí. Testovanie v priestoroch magistrátu sa začne v pondelok 19. apríla a potrvá dva týždne. Cieľom štúdie je zistiť kolektívnu imunitu v populácii východného Slovenska. Prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach a prednostka ústavu epidemiológie Monika Halánová, účasť v štúdii je dobrovoľná.

LF UPJŠ v rámci predchádzajúcich štúdií overovala antigénové testy a zisťovala tiež mieru výskytu mutácií nového koronavírusu. „Táto štúdia je určená pre ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali, alebo pre ľudí, ktorí ochorenie prekonali asymptomaticky a možno o tom ani nevedia. Ukáže to práve prítomnosť protilátok,“ povedala s tým, že test na protilátky sa vykonáva odberom krvi z bruška prsta. Určený je pre všetky vekové kategórie vrátane detí. V tomto prípade je potrebný aj informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Halánová zdôraznila, že štúdia nie je určená pre ľudí, ktorí už absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19, a to ani prvú dávku vakcíny. „Potrebujeme zistiť, koľko ľudí v meste bolo reálne počas tejto pandémie chorých,“ dodala.

Informovaný súhlas

Testy v rámci prevalenčnej štúdie PREVCOVEAST budú na magistráte na Triede SNP vykonávať od pondelka do štvrtka od 12. do 170 hodiny a od piatka do nedele od 9. do 17. hodiny. Elektronická registrácia prostredníctvom webovej stránky korona.kosice.sk nie je potrebná, nevyhnutnou súčasťou samotnej štúdie je však vyplnenie dotazníka a informovaného súhlasu. Záujemca si ich môže vytlačiť a vyplniť vopred, čím skráti čas strávený na odberovom mieste.

„Očakávame, že záujem o testovanie protilátok bude veľký. Treba si uvedomiť, že keďže ide o štúdiu, tak je každý povinný vypísať isté dokumenty a to nejaký čas zaberie, na to sa v spolupráci s univerzitou a našimi administrátormi pripravujeme. Po tom, ako prebehne test, záujemca ide domov a príde mu, tak ako boli všetci zvyknutí pri antigénových testoch, SMS s výsledkom testu oboch protilátok,“ povedal primátor Jaroslav Polaček.

Bez hladiny protilátok

Bezplatný test v rámci štúdie je zameraný na detekciu protilátok IgM a IgG. V prípade oboch negatívnych výsledkov sa zúčastnený s najväčšou pravdepodobnosťou vírusom SARS-CoV-2 nenakazil alebo sa po prekonaní ochorenia u neho nevytvorila, respektíve už nepretrváva dostatočná ochrana proti infekcii COVID-19. Pozitívny výsledok znamená, že buď v minulosti prekonal toto ochorenie, alebo ním aktuálne trpí. Pozitívne testovanému na IgM protilátky odporučia absolvovanie antigénového alebo PCR testu na potvrdenie ochorenia COVID-19.

 Vyhodnocovať budú len prítomnosť, nie hladinu protilátok. Pre stanovenie ich množstva odporúčajú obrátiť sa na komerčné laboratóriá, ktoré túto službu ponúkajú.