12.01.2021, 09:24

Počet elektronických receptov počas pandémie stúpol