07.01.2021, 12:19

Povinnosť poskytovať len neodkladnú starostlivosť majú iba nemocnice, ambulancií sa to netýka