02.12.2020, 11:48

Na oddlženie nemocníc má ísť 575 miliónov eur