26.11.2020, 14:43

Všeobecná zdravotná poisťovňa stratila ďalšie tisíce poistencov