20.11.2020, 00:00

Okruhlica a ďalší odborníci za jedným stolom: Ako sa na Slovensku liečia závislosti?

Následky závislostí riešia viaceré medicínske odbornosti, funguje v rámci liečby multiodborový prístup viacerých špecializácií?

Okruhlica a ďalší odborníci za jedným stolom: Ako sa na Slovensku liečia závislosti?

Alkohol, tabak, drogy. Závislostí je veľa. Aký majú dopad na život ľudí? Ako znižovať riziko závislostí? Ako ich liečiť? Aké novinky v liečbe závislostí sú dostupné aj na Slovensku?

Čo všetko môžu závislosti, či už na alkohole alebo tabaku spôsobiť.

Následky závislostí riešia viaceré medicínske odbornosti, funguje v rámci liečby multiodborový prístup viacerých špecializácií?

Na tieto témy budeme diskutovať s lekármi, odborníkmi na liečbu závislostí, aj adiktológmi. Podujatie prebehne online, priamy prenos zo štúdia HNtelevízie budete môcť sledovať naživo už v utorok 24.11. 2020 od deviatej hodiny ráno. 

Pozvanie prijali:

  • prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., prednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha (online)
  • MUDr. Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí, hlavný odborník MZ SR pre závislosti
  • MUDr. Štefan Laššan, pneumológ, UNB
  • JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., onkológ, NOÚ
  • PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH., adiktológ, námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť, OLÚp n.o.Predná Hora

Priamy prenos bude tu: