11.11.2020, 13:01

Antigénové testy budú robiť aj študenti zdravotníckych odborov

Vláda počíta s vytvorením 150 mobilných odberových miest, ktoré budú k dispozícii šesť dní v týždni. Využiť chce aj územné spolky Slovenského Červeného kríža.

Antigénové testy budú robiť aj študenti zdravotníckych odborov
Zdroj: HN/Peter Mayer

V súvislosti s pandémiou COVID-19 vláda mení zákon o ochrane verejného zdravia tak, aby mohli výtery a hodnotenie antigénových testov vykonávať aj študenti zdravotníckych odborov. K zdravotníckym pracovníkom sa podľa návrhu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího doplní aj študent v študijnom odbore pôrodná asistencia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, študent doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo a žiak v študijnom odboroch diplomovaná všeobecná sestra.

„Výnimky sa udeľuje sa výlučne na obdobie trvania krízovej situácie, aby úkony, ktoré sú súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, mohli vykonávať aj osoby, ktoré nie sú zdravotníckymi pracovníkmi,“ vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Študenti a žiaci, ktorí budú podľa tejto novely zákona považovaní za zdravotníckych pracovníkov, môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu zdravotného výkonu odberu biologického materiálu osobe na zistenie respiračného vírusového ochorenia a v rozsahu činností súvisiacich s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény vírusového ochorenia COVID-19. Rezort navrhuje, že dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť iba lekár, zubný lekár, zdravotnícky záchranár, sestra alebo praktická sestra.

Kto bude robiť výtery a hodnotiť testy podľa návrhu vlády

  • žiak druhého alebo tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
  • študent študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre
  • študent študijného programu v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre
  • študent doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné a zubné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej osem semestrov

Vláda navrhuje, aby jednotlivé úkony pri spracovávaní vzoriek biologického materiálu, ktorý odobral odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník, mohli vykonávať aj osoby bez odbornej spôsobilosti. Odôvodňuje to krízovou situáciou.Využiť chce aj územné spolky Slovenského Červeného kríža.

Náklady

Návrh ministra zdravotníctva počíta so zriadením 150 mobilných odberových miestach na zabezpečenie antigénového testovania. Mesačné náklady na jedno odberové miesto predstavujú 20 000 eur pri minimálne 300 odberoch denne a pri otváracej dobe 8 hodín denne a 6 dní v týždni. Ak budú tieto odberné miesta pracovať do polovica budúceho roka, celkové náklady sa vyšplhajú na 26 miliónov eur. Návrh predpokladá antigénové testovanie na 32 hraničných priechodoch. „ Pôjde o súkromného poskytovateľa, ktorý by mal určiť cenu, za ktorú bude poskytovať túto službu a cenu by mala platiť osoba prechádzajúca hranicami. V súčasnej dobe z prieskumu cien na weobových portáloch súkromných poskytovateľov sa ceny vyšetrenia antigénovým testom (výter, odčítanie výsledku) pohybujú v rozpätí od 10 eur po 25 eur,“ uvádza ministerstvo.

Tento návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia dnes schválila vláda a v skrátenom legislatívnom konaní o ňom bude rokovať parlament. Schôdza NR SR sa začína zajtra, 12. novembra.