11.11.2020, 07:04

Štát opäť dofinancuje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Naleje do nej ďalších takmer sto miliónov

Takmer sto miliónov eur. Takúto finančnú injekciu od štátu opäť dostane Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Štát opäť dofinancuje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Naleje do nej ďalších takmer sto miliónov
Zdroj: Peter Mayer

Len minulý mesiac vláda rozhodla, že štát dofinancuje VšZP sumou 100 miliónov eur. Po mesiaci ministerstvo zdravotníctva opäť navrhlo dofinancovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP), a to sumou 98 miliónov eur.

Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na rokovanie vlády.

Stať sa tak má zvýšením základného imania upísaním nových akcií v spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

"Vzhľadom na súčasnú situáciu je ohrozená základná povinnosť spoločnosti VšZP, a.s. uhrádzať zdravotnú starostlivosti v súlade so schváleným rozpočtom, Obchodno-finančným plánom spoločnosti VšZP, a.s. na rok 2020 a revíziou výdavkov na rok 2020. Štátne finančné aktíva, ktoré by boli použité na zvýšenie základného imania spoločnosti VšZP, a.s., za účelom dosiahnutia účelu v zmysle vyššie uvedeného, je potrebné vyčleniť vo výške 98 miliónov eur," uvádza sa v predkladacej správe.

Aktuálne predložený materiál s navrhovanou sumou 98 miliónov schválila vláda s pripomienkami.