31.10.2020, 16:17

Infikovaní zdravotníci bez klinických príznakov môžu ďalej pracovať

Pri výkone práce musia používať bariérovú ošetrovateľskú techniku, teda respirátor, rukavice a plášť.

Infikovaní zdravotníci bez klinických príznakov môžu ďalej pracovať
Zdroj: HN

Zdravotnícky pracovník s pozitívnym výsledkom po antigénovom alebo RT-PCR teste, ktorý nemá klinické príznaky, môže za dodržania prísnych protiepidemických opatrení ďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť. Potvrdil to hlavný hygienik Ján Mikas.

V aktualizovanom usmernení hlavného hygienika, ktoré bolo vydané 30. októbra 2020, sa uvádza: „Asymptomatickým zdravotníckym pracovníkom s potvrdeným ochorením COVID-19 vykonávajúcim svoju činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je umožnené vykonávať svoju prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohli vážne ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.“

Ochranné prostriedky

J. Mikas zdôraznil, že v takom prípade asymptomatickí zdravotnícki musia používať ochranné prostriedky - respirátor FFP2/FFP3 bez výdychového ventilu, dezinfekciu prostriedkami s plným virucídnym účinkom, rukavice a plášť.

Odporúča sa, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prideľovali asymptomatickým zdravotníkom prioritne prácu bez kontaktu s pacientami a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi, napr. telemedicínu. „Ak bude potrebné ošetrovať covid pozitívnych pacientov, tak aby ošetrovali covid pacientov a až následne, ak by bol zlý stav, čo sa týka zdravotníckeho personálu, tak by ošetrovali za prísneho dodržania protiepidemických opatrení aj pacientov, ktorí sú covid negatívni,“ objasnil prioritizáciu J. Mikas.

Zdravotnícki pracovníci s potvrdeným ochorením COVID-19, ktorí majú klinické príznaky ochorenia COVID-19, sa vyraďujú z pracovnej činnosti.