23.11.2021, 14:00

Prezidentkou Zväzu ambulantných poskytovateľov sa stala Jaroslava Orosová

Orosová sa zaviazala, že bude konať v záujme pacientov tak, aby sa zlepšili podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Prezidentkou Zväzu ambulantných poskytovateľov sa stala Jaroslava Orosová
Zdroj: Pavol Funtál

Prezidentkou Zväzu ambulantných poskytovateľov sa stala Jaroslava Orosová. Tá pôsobila od júla ako dočasná šéfka zväzu. O jej zvolení rozhodli v piatok (19. 11.) na valnom zhromaždení v Trenčíne delegáti zväzu.

Orosová sa zaviazala, že bude konať v záujme pacientov tak, aby sa zlepšili podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. "V čase, kedy sa celý ambulantný sektor nachádza v stále prehlbujúcej sa personálnej i finančnej kríze a my už nedokážeme poskytovať starostlivosť v primeranej miere a kvalite, musíme zaujať rázne kroky," uviedla. Dodala, že verí v efektívnu spoluprácu s partnermi a v inteligentný a konštruktívny dialóg s vládou a zdravotnými poisťovňami.

Ambulantný sektor považuje za "chronicky podfinancovaný a personálne poddimenzovaný", navyše skúšaný pandémiou. Tvrdí, že výsledkom súčasnej krízy v zdravotníctve a krátenia rozpočtu bolo zjednotenie profesijných združení zastupujúcich ambulantných aj nemocničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti naprieč celým sektorom.

Poznamenala, že prišiel čas, keď treba odložiť súťaživosť, egá, vzájomné sympatie či antipatie a pokračovať s odštartovanou reformou zdravotníctva.
Verí, že sa zväzu v spolupráci s ostatnými časťami rezortu podarí vytvoriť vysoko profesionálne a bezpečné prostredie pre všetkých ambulantných lekárov.