14.10.2021, 14:00

Na činnosť Úradu pre dohľad i nového Národného inštitútu pre hodnotu a technológie pôjdu milióny eur

Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý vo štvrtok (14. októbra) schválila vláda.

Na činnosť Úradu pre dohľad i nového Národného inštitútu pre hodnotu a technológie pôjdu milióny eur
Zdroj: Reuters

Celkové výdavky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by sa v budúcom roku mali vyšplhať na sumu 23,9 milióna eur, z toho príspevok na činnosť úradu predstavuje 23,5 milióna eur.

Na financovanie tejto inštitúcie je vyčlenených 0,45 percenta z predpokladaného výberu poistného zdravotnými poisťovňami, uvádza sa v schválenom materiáli.

Úlohou úradu je monitorovať a dohliadať na systém zdravotnej starostlivosti, teda na dodržiavanie podmienok, za ktorých sa poskytuje zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť. Vykonáva tiež dohľad nad verejným zdravotným poistením ako celkom.

Koľko dostane HTA

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, čiže tzv. HTA agentúra, by mal na svoje fungovanie v budúcom roku dostať celkovo 2,65 milióna eur.

Taktiež to vyplýva z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý vo štvrtok (14. októbra) schválila vláda.

Financovanie činnosti inštitútu bude zabezpečené prostredníctvom príspevku z výberu poistného zdravotnými poisťovňami, a to vo výške 0,032 percenta.

Poskytnutie časti finančného príspevku na činnosť inštitútu bude naviazané na plnenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré sa spresnia podľa osobitného predpisu.

Inštitút sa má zaoberať nezávislým hodnotením zdravotníckych procesov v slovenskom zdravotníctve.

Zákon umožňujúci jeho zriadenie odobrila Národná rada (NR) SR. Jeho poslaním je uskutočňovať výskumy, analýzy, sledovať trendy v oblasti vývoja a hodnotiť prichádzajúce zdravotnícke technológie.