Zdravotnícke noviny

Kalendár

Dátum Udalosť
1. december 2017, 09:30 Svetový deň boja proti AIDS (WHO)
3. december 2017, 09:30 Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (OSN)
20. december 2017, 09:30 Medzinárodný deň ľudskej solidarity
24. december 2017, 09:30 Vianoce :-)