Zdravotnícke noviny

Kalendár

Dátum Udalosť
8. september 2017, 09:00 Svetový deň fyzikálnej terapie
9. september 2017, 09:00 Svetový deň prvej pomoci
10. september 2017, 09:00 Svetový deň prevencie samovrážd
13. september 2017, 09:15 Deň pozitívneho myslenia
21. september 2017, 09:15 Svetový deň Alzheimerovej choroby
24. september 2017, 09:15 Svetový deň srdca; Medzinárodný deň nepočujúcich
28. september 2017, 09:15 Svetový deň besnoty
29. september 2017, 09:15 Sviatok sv. Michala, patróna chorých