Zdravotnícke noviny

Kalendár

Dátum Udalosť
1. jún 2017, 08:45 Medzinárodný deň detí
14. jún 2017, 08:45 Svetový deň darcov krvi
26. jún 2017, 08:45 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami