Zdravotnícke noviny

Kalendár

Dátum Udalosť
2. máj 2017, 10:30 Svetový deň astmy
5. máj 2017, 10:30 Svetový deň čistých rúk
8. máj 2017, 00:00 Európsky deň melanómu
8. máj 2017, 10:30 Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca
10. máj 2017, 10:30 Svetový deň – Pohybom ku zdraviu
12. máj 2017, 10:30 Medzinárodný deň zdravotných sestier
15. máj 2017, 10:30 Medzinárodný deň rodiny
31. máj 2017, 00:00 Svetový deň bez tabaku
31. máj 2017, 10:30 Svetový deň sclerosis multiplex