Zdravotnícke noviny

Kalendár

Dátum Udalosť
2. apríl 2017, 11:30 Svetový deň povedomia o autizme
7. apríl 2017, 11:30 Svetový deň zdravia
11. apríl 2017, 11:30 Svetový deň Parkinsonovej choroby
17. apríl 2017, 11:30 Svetový deň hemofílie
17. apríl 2017, 11:30 Svetový deň hemofílie
18. apríl 2017, 11:30 Európsky deň práv pacientov
25. apríl 2017, 11:45 Svetový a európsky imunizačný týždeň
25. apríl 2017, 11:45 Svetový deň malárie
28. apríl 2017, 11:45 Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci