Zdravotnícke noviny

Kalendár

Dátum Udalosť
3. marec 2017, 13:15 Svetový deň počutia
8. marec 2017, 13:30 Medzinárodný deň žien
20. marec 2017, 13:30 Svetový deň ústneho zdravia
21. marec 2017, 13:30 Svetový deň Downovho syndrómu
24. marec 2017, 13:30 Svetový deň tuberkulózy, WHO