Zdravotnícke noviny

Šéfredaktorka Zdravotníckych novín

Katarína Lovásová
mobil:   + 421 905 344 837
tel.:      + 421 2 48 238 421
e-mail: katarina.lovasova@mafraslovakia.sk