Zdravotnícke noviny

Adresáre

Príjem inzercie

Marcela Pappová
mobil:    + 421 905 849 083
tel.:        + 421 2 48 238 132
e-mail:    

 

Mafra Slovakia, a.s.

mediálna skupina mafra
Nobelova 34
836 05 Bratislava

tel: + 421 2 482 38 500
mob: + 421 905 614 645
www.mafraslovakia.sk

Šéfredaktorka Zdravotníckych novín

Katarína Lovásová
mobil:   + 421 905 344 837
tel.:      + 421 2 48 238 421
e-mail: katarina.lovasova@mafraslovakia.sk

Obchodní manažéri

Renáta Kajanovičová
Obchodný manažér
mob.: +421 905 363 418
tel.: +421 2 48 238 501
e-mail: renata.kajanovicova@mafraslovakia.sk