Zdravotnícke noviny

Rôzne

mediálna skupina mafra
Nobelova 34
836 05 Bratislava

tel: + 421 2 482 38 500
mob: + 421 905 614 645
www.mafraslovakia.sk

Katarína Lovásová
mobil:   + 421 905 344 837
tel.:      + 421 2 48 238 421
e-mail: katarina.lovasova@mafraslovakia.sk

Miriam Puhová
mobil:  + 421 905 363 418
tel.:      + 421 2 48 238 501

Ing. Slavomíra Dermeková
Sales manager

tel: + 421 2 482 38 500
mob: + 421 905 614 645
e-mail:

Marcela Pappová
mobil:    + 421 905 849 083
tel.:        + 421 2 48 238 132

e-mail: