Zdravotnícke noviny

Rozhovory

V Nemecku by niečo také nebolo možné

30. máj 2014 - Dnes má viac kolegov- mužov ako na Slovensku. V Nemecku, kde žije, nikdy nebolo ošetrovateľstvo čisto ženskou doménou. Aj o tom hovorí Miroslav Brada, slovenská sestra v Heidelbergu.
Aké boli dôvody vášho odchodu do Heidelbergu?

Priznám sa, že dôvody môjho odchodu zo Slovenska boli predovšetkým ekonomické. Nikdy som si nevedel a ani nechcel predstaviť, že by som zo Slovenska odišiel. Mal som tam predsa rodinu, prácu snov, priateľov, lásky, jednoducho Slovensko vždy bolo a aj bude môj domov. Prišiel však čas, keď človek dosiahne istý vek a zamyslí sa nad tým, že okrem pocitu z dobre vykonanej práce za ním nič nevidno. Chcel som sa postaviť na vlastné nohy, chcel som mať vlastné bývanie, auto, chcel som cestovať po svete. Zo slovenského platu som si to však nemohol dovoliť. Zároveň som nechcel opustiť prácu, ktorú milujem, preto som sa rozhodol pre prácu sestry v Nemecku. Bolo ťažké opustiť nemocnicu, v ktorej som strávil celú svoju mladosť, kolegov, priateľov. Aj som si poplakal, ale to rozhodnutie muselo prísť.

Ako ste si našli prácu? Nemčina vám nerobila problémy?

Prvú prácu v Nemecku, v Mannheime som si našiel s pomocou kamaráta, ktorý mal kontakty v Nemecku, a keď som sa oťukal, ďalšiu, lepšiu prácu som si už našiel sám v Heidelbergu v zaujímavom odbore mimoklinická intenzívna starostlivosť a umelá pľúcna ventilácia. Problémy s nemeckým jazykom som nemal, skôr by som povedal, že to bol strach komunikovať v cudzej reči, strach, či mi budú rozumieť a či budem rozprávať správne. Keď ste však v prostredí, kde ste nútený rozprávať jazykom krajiny, strach rýchlo pominie.

Prijali vás kolegovia ako „exota z východu“ alebo ako partnera? Museli ste si autoritu, rešpekt vybojovať? A vzťah lekárov?

Samozrejme, kolegovia ma, celkom logicky, neprijali ako domáceho, ale jednoznačne ma prijali milo. Žiadne náznaky neznášanlivosti pre to, že nie som Nemec. Musel som však ukázať svoje kvality, vôľu, skúsenosti. Keď to dokážete, vedia vás oceniť a prijať ako seberovného partnera. Dokážete si rešpekt a autoritu vybudovať. Slovenské sestry považujú v Nemecku za jedny z najlepšie vyškolených pracovníkov zo zahraničia. A pokiaľ dokážete, že ste vo svojom odbore „doma“, aj lekári vás berú ako seberovného partnera a spolupracovníka.

Je v Nemecku viac „bratov“ ako na Slovenku, kde tvoria ani nie jedno percento z počtu sestier?

V Nemecku mám oveľa viac kolegov-mužov ako u nás doma. Napríklad na jednotkách intenzívnej starostlivosti som zažil viac „bratov“ ako sestier. Myslím si, že v Nemecku nikdy nebolo ošetrovateľstvo čisto ženskou doménou, preto je to tak.

V Nemecku chýba až 30 000 sestier. Cítite, že ste vzácnym a nedostatkovým „artiklom“? Pracujete aj s inými cudzincami?

V Nemecku je už teraz akútny nedostatok sestier a sú vypracované štúdie, ktoré ukazujú, že toto číslo sa bude v budúcich rokoch zvyšovať. Problému sa však kompetentní venujú už teraz a prikladajú mu náležitú pozornosť. Uvedomujú si, že nedostatok sestier predstavuje vážny problém. Cítiť tu, že každý nový pracovník je pre nich vzácny. Preto sú stále vítaní aj cudzinci a môžem povedať, že pracujem v multinárodnom tíme. Okrem Nemcov pracujem so Slovákmi, Maďarmi, Poliakmi, Čechmi, je tu veľa Chorvátov a Turkov. Pokiaľ človek Nemcom dokáže, že je pre nich ten pravý, má veľmi dobré možnosti na budovanie kariéry.

Môžete porovnať za dva roky postavenie a spoločenské a finančné ohodnotenie sestry v Nemecku a na Slovensku?

Musím povedať, že spoločenské postavenie a finančné ohodnotenie sestry na Slovensku a v Nemecku je neporovnateľné. Kvalitnú sestru si v Nemecku vážia tak pacienti, ako aj lekári a kolegovia. Zamestnávatelia ponúkajú svojim pracovníkom všetky možné výhody. Samozrejme, s tým je spojené aj náležité finančné ohodnotenie. Plat sestry na Slovensku Nemci nedokážu pochopiť. Môj plat je takmer šesťnásobne vyšší oproti platu slovenskej sestry

Aby sme nenahnevali teraz všetky sestry na Slovensku – sú vaše životné náklady vyššie?

Životné náklady sú v Nemecku určite vyššie, súvisí to najmä s vyššími cenami za služby. Stále sú však primerané platom. Na druhej strane som sa nad mnohými vecami pozastavil - potraviny, drogéria, oblečenie majú ceny porovnateľné, prípadne nižšie ako na Slovensku. No najmä sú kvalitnejšie.

Mnohé sestry u nás hovoria o dokumentácii ošetrovateľského procesu ako o zbytočne administratívnej záťaži. Nemci sú takí pedantní... V tomto smere je to horšie, či predsa len lepšie ako u nás?

Ošetrovateľský proces bol u nás zo začiatku zle pochopený, bolo ťažké prijať niečo nové, iné. Nemci sú vo všetkom dôslední, dokumentáciu nevynímajúc, čiže papierovej roboty je aj tu dosť. Vzhľadom na moderné počítačové programy a dostatok personálu to však nikomu nerobí problém. Ošetrovateľský proces je v Nemecku fungujúci systém poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a dokumentácia je jeho súčasťou.

Určite nemáte problém sledovať dianie na Slovensku. Spomenuli ste sa, že plat sestry na Slovensku Nemci nedokážu pochopiť. Zrejme by náš kolotoč okolo zákona 62/2012 o platoch sestier v nemeckých podmienkach nebol možný?

Dianie okolo zákona o platoch sestier na Slovensku, celkove o odmeňovaní, samozrejme, sledujem. V Nemecku by niečo také skutočne nebolo možné. Sestry by sa búrili a došlo by k ohrozeniu ošetrovateľskej starostlivosti, čo si štát nemôže dovoliť. Nemecké sestry nie sú také submisívne ako na Slovensku, vedia sa ohodnotiť, poznajú svoju cenu a majú svoju hrdosť. Keď sa im niečo nepáči, dajú to otvorene najavo. A to podstatné - štát si uvedomuje, že sestry potrebuje, ich prácu si váži a podľa toho k nim aj pristupuje.

Ako sú vlastne sestry platené – mám na mysli systém odmeňovania...

Sestry sú tu platené podľa tarifných zmlúv, ktoré sú samostané pre štátne, súkromné, univerzitné kliniky a podobne. V každej zmluve sú presne stanovené podmienky na odmeňovanie. Pri nástupe do práce je sestra zaradená do istej tarifnej skupiny a v priebehu nasledujúcich rokov sa jej tarifný stupeň zvyšuje. Samozrejmosťou sú rôzne príplatky, oslobodené od daní. U súkromných zamestnávateľov je plat vecou dohody, je však porovnateľný s platom v nemocnici. Zamestnávatelia vedia, že každý bude pracovať tam, kde mu lepšie zaplatia. Zákon konkurencie tu reálne funguje.

Sledujete dianie v sesterskej komore?

Dianie v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek na diaľku sledujem. Mám dojem, že slovenské sestry sú už zo všetkého znechutené a mnoho ich rezignovalo po zrušení zákona o odmeňovaní sestier ústavným súdom. Myslím si, že politika má veľmi dlhé chápadlá a politikom súčasný stav vyhovuje. Podľa mňa je skutočne veľká škoda, že sestry sa nevedia zjednotiť. Som presvedčený, že 45 000 sestier by si dokázalo vybojovať svoje.

Ako sú sestry v Nemecku organizované? Majú svoje odbory?

O odboroch a komore neviem, je možné, že niečo podobné existuje, no nestretol som sa s tým. Svoje sestry si v prvom rade organizuje každá klinika samostatne, majú perfektne vypracovaný manažment pre ošetrovateľský personál a na celoživotné vzdelávanie dohliada úrad pre zdravotníctvo a kontroluje ho aj medicínska kontrola zdravotných poisťovní.

Mám kamarátku slovenskú sestru v Mníchove a nie je nadšená, že do penzie by mala ísť ako 67-ročná. Vy máte k tomu ešte ďaleko, ale poznáte názory vašich kolegýň?

Dôchodku na Slovensku sa hrozím aj ja už teraz. Sestry sa pri svojej práci zničia, sú preťažené, nemajú pomôcky na dvíhanie pacientov, nemôžu si dovoliť poriadne dovolenky a po celoživotnej ťažkej práci dostanú dôchodok na zaplakanie. V Nemecku je o sestry skutočne postarané, majú dobré pracovné, ale aj životné podmienky a dôchodok si vďaka tomu môžu užívať.

Končíte špecializačné štúdium na heidelberskej univerzitnej klinike – bude nasledovať adekvátna reakcia zamestnávateľa napr. v hierarchii na pracovisku, vo finančnom ohodnotení?

Každé zvýšenie kvalifikácie v Nemecku znamená veľké plus pre profesijný rast a, samozrejme, je aj patrične finančne ohodnotené. Nemcom záleží na tom, aby mali kvalitný personál, preto je ďalšie vzdelávanie sestier povinné. Sestry sú však k nemu motivované a má aj veľkú podporu zamestnávateľov.

Ak by ste mali sumarizovať – aké sú plusy a mínusy nemeckého zdravotníctva, v čom by nám mohlo byť vzorom, v čom nie?

Určite najväčším plusom nemeckého zdravotníctva je to, že doň idú dostatočné peniaze, čo sa odráža, samozrejme, na kvalite a vybavení zdravotníckych zariadení. Dôležité je, že Nemci sa postarajú o starých a dlhodobo chorých pacientov, v tomto majú ako jediní v Európe prepracovaný systém. Systém zdravotného poistenia je tiež zaujímavý. Môžete si vybrať medzi povinným a súkromným poistením, poisťovne medzi sebou súperia o poistencov a ponúkajú im rôzne výhody, zároveň sa o zdravie svojich poistencov aktívne starajú a dôležitú úlohu hrá aj prevencia. V mnohých veciach by mohli byť príkladom iným krajinám. Napriek tomu slovenský systém vzdelávania sestier, najmä ten minulý, keď stredné zdravotnícke školy produkovali sestry kompletne teoreticky aj prakticky pripravené na prácu, pokladám za najlepší.

Našli ste si v Nemecku blízkych ľudí, ako si užívate život?

V Nemecku mám priateľov, človek tu má mnoho možností na aktívny oddych. Je tu veľa krásnych vecí, ktoré stoja za to, či už mestá, mnohé historické pamiatky, hory... Mám možnosť po práci vypnúť, konečne si môžem dopriať dovolenku, cestovať, spoznávať aj svet. Vďaka mojej terajšej práci som navštívil Kubu, Turecko a mám plány v exotike pokračovať. Odbúrať tak stres a posilniť tak svoje zdravie. Čo mi však stále bude chýbať, je Slovensko, je to môj domov, a to sa nezmení.

Takže sa raz vrátite, prípadne i s nemeckou manželkou a deťmi?

Slovensko mi chýba, stále sa domov vraciam. Môj pôvodný plán bol odísť na pár rokov a vrátiť sa naspäť. Žiaľ, s odstupom času som rozhodnutý, že pracovať na Slovensko sa už nevrátim.
Sekcia: Rozhovory Autor: Branislav Janík, ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 429