Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Oftalmológ: Rozdiely medzi nami a zahraničím nie sú

22. júl 2014 - Ktoré skryté ochorenia sa môžu prejaviť na oku ako prvé? Prečo možno vekom podmienenú makulárnu degeneráciu oka prirovnať k pandémii?

Aj o tomto sme sa zhovárali so zástupcom prednostu Kliniky oftalmológie LF UK a UNB Ružinov MUDr. Konštantínom Peškom, PhD.

Odkedy sa odporúča začať s pravidelnými prehliadkami u oftalmológa?

Na preventívnu prehliadku k očnému lekárovi sa odporúča ísť po štyridsiatke, najmä pre glaukóm – zvýšenie očného tlaku, čo je zákerné ochorenie, ktoré si pacient neuvedomuje, lebo nemusí mať žiadne príznaky, ale vie natrvalo poškodiť zrak. Ak má pacient očné ochorenie, oftalmológ ho podľa potreby dispenzarizuje.

Ak má už pacient nejaké iné ochorenie ako napríklad diabetes, očného lekára by mal navštíviť hneď po jeho diagnostikovaní. Stáva sa, že oftalmológ diagnostikuje iné ochorenie ako prvý, napr. aj spomenutú cukrovku.

Chodievame na preventívne prehliadky?

Neviem to porovnať s inými štátmi, ale mohlo by to byť aj lepšie. Dôležitú úlohu v tom hrá zdravotnícka osveta, a v poslednom čase internet. Robievajú sa aj rôzne preventívne podujatia, ako Svetový deň glaukómu, keď pacienti chodia na zmeranie očného tlaku, alebo nedávno organizovaná Mobilná klinika, zameraná na vyhľadávanie očných ochorení sietnice.

V posledných rokoch sa objavuje najmä po 60 roku veku vysoký výskyt vekom podmienenej makulárnej degenerácie oka, ktorá postihuje oblasť najostrejšieho videnia sietnice.

Nárast ochorení na celom svete sa dá prirovnať k pandémii. Poznáme zatiaľ len niektoré rizikové faktory, ako sú napr. vek nad 60 rokov, výskyt ochorenia v rodine, fajčenie, cukrovka, hypertenzia, ženské pohlavie, ktoré naň vplývajú, ale príčina ochorenia zostáva dosiaľ neznáma.

Ochorenie môže výrazným spôsobom zhoršiť videnie pacienta. Liečbou dokážeme spomaliť či zastaviť progresiu ochorenia.

Aké novinky sa objavili v oftalmológii za posledné roky?

Oftalmológia je medicínsky odbor, ktorý sa vyvíja asi najrýchlejšie. Najmä prístrojovo v nej zaznamenávame výrazné pokroky. Keď si už myslíte, že v nej nemáte čo nové vymyslieť, každý rok nás prekvapia rôzne novinky.

Tak pri diagnostických, ako aj pri operačných prístrojoch. Medzi najnovšie novinky patrí femtosekundový laser, ktorý sa používa pri operáciách refrakčných chýb oka, ako aj pri operáciách katarakty. Ďalej je to optická koherentná tomografia (OCT)  - vyšetrovacia metóda nevyhnuntá pri ochoreniach sietnice.

Viaceré skryté ochorenia sa vraj ako prvé prejavia na oku. Aké napríklad?

Na oku sa veľmi často ako prvé prejaví zhoršenie videnia pri skleróze multiplex. Je to ochorenie postihujúce nervové vlákna a vyskytuje sa najmä u mladých žien. Stáva sa, že náhodne ako prví objavíme príznaky diabetu na očnom pozadí.

Pacient ani nemusí vedieť, že ho má. Medzi ďalšie ochorenia, ktoré oftalmológ môže objaviť ako prvý, patria reumatické alebo onkologické ochorenia. Mali sme však už aj mladú pacientku, ktorá prišla s poruchami videnia a zistili sme, že trpela akútnou pankreatitídou. Niektoré ochorenia sa teda prejavia najskôr na oku. Pacientov potom nasmerujeme ku konkrétnym špecialistom..

S akými ochoreniami oka sa stretávate najviac?

Najčastejšie riešime operácie sivého zákalu šošovky - katarakty. Okrem iného operácia katarakty patrí aj k najčastejším operáciám na ľudskom tele. Transplantácia rohovky patrí zasa k najčastejším transplantáciám na ľudskom tele.

Keďže v súčasnosti sa rozširuje, ako som spomínal, ochorenie vekom podmienenej makulárnej degenerácie oka, je možné, že o pár rokov predbehne práve operácie sivého zákalu. Tým, že nepoznáme jeho príčinu, nedokážeme ho kauzálne liečiť. Vekom podmienenú makulárnu degeneráciu oka dokážeme iba spomaliť alebo zastaviť, a to tiež len určitú, takzvanú vlhkú formu ochorenia.

Kedy treba pristúpiť k operácii - odstráneniu ľudskej šošovky zakalenej sivým zákalom a k jej náhrade?

Indikáciou na operáciu katarakty sú subjektívne ťažkosti pacienta. V minulosti sme museli počkať, až šedý zákal dozrel, aby sme ho mohli operovať. V súčasnosti sa môže operovať napríklad aj úplne číra šošovka, alebo sivý zákal v počiatočnom štádiu.

Hlavnou indikáciou na operáciu katarakty sú subjektívne ťažkosti pacienta. Máme takých, ktorí potrebujú k svojej práci vidieť veľmi ostro. Tým prekáža už aj malý zákal. Operujeme vtedy, ak zhoršenie videnia obmedzuje pracovné či osobné činnosti pacienta.

Niekto vidí zle a operáciu ešte nechce, iný zas vidí veľmi dobre, no vyžaduje si ju, pretože mu to prekáža pri práci s detailmi.

Ako to vyzerá s darcami rohoviek u nás?

Slovensko predstavuje v darcovstve zaujímavý unikát. Darcom je u nás každý, kto počas života oficiálne nevyhlási, že s tým nesúhlasí. Napriek tomu máme nedostatok rohoviek. Niekde je teda problém.

Na päť miliónov obyvateľov máme až tri rohovkové banky (v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach), no málo rohoviek. Poznáme však krajiny, ako napríklad Holandsko so štrnástimi miliónmi obyvateľov, jedinou rohovkovou bankou a dostatkom transplantátov, a to i napriek tomu, že darcom je iba ten, kto s darcovstvom súhlasí.

V nedávnej minulosti sme boli na tom s rohovkami relatívne dobre, dnes nám chýbajú. Na našej klinike pacienti  čakajú na operáciu pol až trištvrte roka. Pomohli by nám v tom určité zmeny, ktoré by nám zabezpečili dostatok rohoviek na transplantácie. Navyše nemôžeme rozvíjať všetky typy transplantácií tak, ako by sme chceli.

Aké zmeny by vám napríklad pomohli?

Myslím si, že veci by sa naozaj mohli pohnúť, keby sa zaviedol centrálny register čakateľov na transplantáciu rohovky. Výrazným spôsobom by pomohla nepretržitá služba odberu darcovského materiálu a súčasne príslužba v rámci Úradu pre dohľad, ktorá by umožnila pracovníkom rohovkovej banky odoberať materiál nepretržite.

Treba však zlepšiť aj spoluprácu pri ohlasovaní vhodných darcov v nemocniciach a v rohovkových bankách. Veľa darcov nám uniká práve pre spomenuté príčiny.

Dajú sa dnes všetky dioptrické chyby riešiť laserovou operáciou?

Všetky nie. Poznáme vyššie refrakčné chyby oka, ktoré laserom nedokážeme riešiť. Najlepšie sa ním dá riešiť krátkozrakosť do -6 dioptrií, ďalekozrakosť do +3 dioptrií, pri astigmatizme to závisí od stupňa astigmatizmu i od stupňa refrakčnej chyby.

Refrakčná chyba sa dá do určitej miery odstrániť, no aj v tomto prípade to závisí od veku zákazníka a od jej veľkosti a typu. Pri veľkých je možné  odstrániť číru šošovku a nahradiť ju multifokálnou vnútroočnou šošovkou, alebo fakickou, keď vlastnú šošovku pacientovi ponechávame a do oka naimplantujeme umelú vnútroočnú šošovku, ktorá koriguje refrakčnú chybu.

Pri astigmatizme sa často využívajú aj torické šošovky...

Torické vnútroočné šošovky korigujú astigmatizmus. Sú veľkým prínosom v refrakčnej chirurgii. Patria medzi tzv. prémiové – nadštandardné šošovky a dnes sa často používajú.

Pri akých indikáciách sa implantuje multifokálna vnútroočná šošovka?

Multifokálna vnútroočná šošovka by mala zabezpečovať videnie do diaľky aj do blízka, bez použitia okuliarov. Tiež patri do skupiny prémiových šošoviek, teda šošoviek s doplatkom pacienta. Implantujeme ju vtedy, keď ju pacient žiada a súčasne jej implantácia nie je kontraindikovaná.

Nie je to šošovka vhodná pre každého pacienta. Je na operatérovi, aby urobil správny výber vhodného pacienta pre tento typ šošovky. Multifokálna vnútroočná šošovka sa neodporúča tým, ktorí potrebujú vidieť veľmi ostro v každej situácii, napríklad chirurgovia, piloti, fotografi, architekti atď.

Absolvovali ste viaceré stáže i na zahraničných očných pracoviskách (Anglicko, Holandsko, Nemecko). Ako sa líšia od našich?

Stáže som absolvoval už dávnejšie v čase hneď po nežnej revolúcii, keď materiálne zabezpečenie ich pracovísk a našich bol evidentný. Dnes si dovolím tvrdiť, že  rozdiely v poskytovaní oftalmologickej starostlivosti nie sú.

Diagnostika, konzervatívna, ako aj operačná starostlivosť sa u nás poskytuje na vysokej úrovni, rovnako ako je to v západnej Európe či v Amerike.

Máme na Slovensku dostatok oftalmológov?

Možno na Slovensku je relatívny dostatok oftalmológov, ale na klinických pracoviskách pociťujeme ich nedostatok. Je to najmä pre odchod atestovaných lekárov do súkromia.

Na Slovensku je približne 450 oftalmológov na 5 mil. obyvateľov, ale napr. v Grécku, čo je trochu extrém, je na jedenásť miliónov obyvateľov tritisíc očných lekárov.

V čom všetkom sa musíte ešte školiť?

Každý lekár, nielen oftalmológ a nielen lekár, musí sledovať novinky vo svojom odbore a stále sa učiť novým veciam. Pričom oftalmológovia sa špecializujú asi najviac zo všetkých odborov. Špecializujeme sa na jednotlivé časti malého, ale veľmi dôležitého orgánu.

Dnes sú veľkým hitom aj slnečné či dioptrické okuliare zo supermarketov...

Dostali sa mi do rúk závery jedného vlastného prieskumu nemenovaného pracoviska o zachytávaní UV žiarenia rôznymi druhmi slnečných okuliarov. Výsledkom bolo poznanie, že aj okuliare z „blšieho“ trhu zachytávali UV žiarenie v dostatočnej miere.

Záver si môžete domyslieť. Okrem toho si oko do určitej miery samo dokáže regulovať množstvo slnečného, teda aj UV žiarenia, vstupujúceho do oka pomocou veľkosti zrenice.

A dioptrické okuliare zo supermarketov?

Sám som „presbyop“, potrebujem okuliare na čítanie. Stalo sa mi, že som ich cez víkend stratil, a práve vtedy mi pomohli dioptrické okuliare kúpené v supermarkete.

Poslúžia ako „prvá pomoc“, keď sa vaše okuliare pokazia, alebo si ich niekde zabudnete či stratíte. Dioptrické okuliare zo supermarketov by však nemali nahrádzať dioptrické okuliare vymerané a vyskúšané na to určenými odborníkmi.

Sekcia: Rozhovory Autor: Katarína Šterbová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 252