Zdravotnícke noviny

Rozhovory

MUDr. Ondrej Kusý: Základom sú pevné pravidlá hry

8. august 2013 - O tom, čo trápi ambulantných špecialistov sme sa zhovárali s viceprezidentom ASL SR  pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť MUDr. Onderjom Kusým.

Aké sú kompetencie ambulantného lekára špecialistu? V čom sa odlišujú a v čom prekrývajú s kompetenciami špecialistov ústavných zdravotníckych zariadení?

Lekár v špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS) absolvoval atestácie v odbornosti na oddelení alebo na klinike nemocnice, kde bol zamestnancom. Až po absolvovaní niekoľkoročnej, zvyčajne viac ako desaťročnej práce v nemocnici si môže otvoriť vlastnú ambulantnú prax. Povolenie na výkon praxe v konkrétnom regióne vydáva lekár kraja, možnosť vstúpiť do verejnej siete určuje podľa zákona zdravotná poisťovňa, ktorá so špecialistom uzatvára zmluvu. Kompetencie ambulantného lekára/špecialistu sú dané možnosťami liečby na základe jeho odbornosti, praxe, dostupnosti, kvality, morálky, etiky, financií, ako aj vplyvom spoločnosti a zákonov, kde pôsobí. Kompetencie špecialistu v ambulancii nemocnice a samostatne pracujúceho ambulantného špecialistu sú rovnaké. Rozdiel je v tom, že špecialista je zamestnaný vo svojej ambulancii na 1,0 pracovného úväzku, zatiaľ čo lekári zamestnanci sú v ambulanciách nemocníc a iných zdravotníckych zariadení zamestnaní na čiastočný úväzok, lebo sú súčasne kmeňovými zamestnancami oddelenia, resp. kliniky nemocnice.

Primárny kontakt sa vo všeobecnosti sťažuje na okliešťovanie kompetencií. Týka sa to aj ambulantných špecialistov?

Zatiaľ kompetencie ŠAS, hlavne z hľadiska liečebno-preventívnej starostlivosti, nie sú okliešťované, skôr opak je pravdou. Napríklad Zdravita, o. z., robí v súčasnosti medzi členmi - špecialistami v rámci každej odbornosti prieskum s otázkou - došlo za roky 2000 až 2011 k zmenám z hľadiska počtov určitých vybraných chorôb z hľadiska ich ambulantnej liečby? Vo všetkých, dodnes zhodnotených odbornostiach došlo k pomerne slušnému rastu počtu liečených diagnóz, ktoré pred rokom 2000 boli liečené v rámci hospitalizácie alebo inde.

Je vzťah špecialistov a poisťovní mierovou koexistenciou? Dá sa skutočne hovoriť o rovnocenných a rovnoprávnych vzťahoch?

Nemôže byť nikdy mierová v klasickom ponímaní mieru rovného s rovným. Pretože jedna strana peniaze musí dávať a druhá ich zas pýta, ale v iných kvantitatívnych výškach, ako ich chce alebo môže prvá strana dať. Preto je pri tomto vzťahu prvoradé mať určené priority v rámci dohôd medzi oboma stranami a, samozrejme, ich následne aj dodržiavať, prípadne zlepšovať a pri akceptovaní oboch partnerov aj meniť podľa potreby. Pokiaľ si však jedna strana (spravidla tá mocensky silnejšia a taký je život, že ten silnejší rád ukazuje svaly) aj napriek nesúhlasu druhej upraví či zmení priority alebo dohodnuté pravidlá, potom, samozrejme, začne medzi oboma partnermi iskriť s možnosťou až nedohodnutia sa. Tým však nechcem povedať, že ASL SR a Zdravita ťahá stále za kratší povraz, to nie. Nakoniec sa vždy dohodneme, aj keď to niekedy dosť iskrilo a určite aj v budúcnosti bude.

Je známa ekonomika odborných ambulancií?

Samostatná súkromná/neštátna ŠAS nemôže byť stratová a nemôže vytvárať dlhy, pretože by bola takmer okamžite zrušená, nastúpil by exekútor, súdy. To je ten obrovský rozdiel medzi ŠAS v nemocniciach a ŠAS ako samostatne hospodáriacou jednotkou vo verejnej sieti - v nemocnici dlhy vykazovať môže, samostatne nie. Takže každá samostatná ambulancia špecialistu, ktorá je v sieti a funguje, je prinajmenšom vo vyrovnanom rozpočte. To však neznamená, že funguje v ideálnych podmienkach, len sa snaží prispôsobiť tým, ktoré sú na zdravotníckom trhu. A že ekonomické podmienky na poskytovanie služieb v zdravotnej starostlivosti majú ďaleko od európskeho optima, azda nemusím zdôrazňovať.


Celý rozhovor nájdete v ZdN, č. 29/2013
Sekcia: Rozhovory Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 299