Zdravotnícke noviny

Rozhovory

MUDr. Milan Kubek: Už roky sme sponzormi zdravotníctva

25. október 2013 - V Česku sa vystriedalo 16 ministrov zdravotníctva a systém sa zmieta v roky neriešených problémoch.

Aj o štrajkovej pohotovosti českých zdravotníkov hovorí Prezident Českej lekárskej komory MUDr. Milan Kubek.

Aká je situácia s lekármi v Česku?

Smutná. Za všetko uvediem len jediné číslo – z tisíc čerstvých absolventov odchádza do zahraničia hneď po promócii dvesto, teda ani nezačnú pracovať v českých nemocniciach či v ambulanciách. S istou dávkou nadsádzky sa dá povedať, že české lekárske fakulty produkujú lekárov na export. A to je skutočne smutný príbeh. Mladí ľudia už stratili vieru v to, že by v našej krajine niekedy v dohľadnej budúcnosti mohol vládnuť poriadok a spravodlivosť a že by doma našli adekvátne uplatnenie

Pomerne často striedate vlády, už sú tu ďalšie parlamentné voľby. Vplýva na zdravotný systém reálne ten či onen minister? Pozitívne či negatívne?

Samozrejme. Posledný minister zdravotníctva, ktorý zdravotníctvu a jeho problémom rozumel a snažil sa pre zdravotníkov a pacientov aj niečo konkrétne spraviť, bol MUDr. David Rath, minister zdravotníctva vo vláde Jiřího Paroubka v rokoch 2005 až 2006. Potom to už šlo takpovediac od desiatich k piatim. Vrcholom bol šestnásty český minister zdravotníctva doc. MUDr. Leoš Heger zo strany TOP 09. Bol ministrom vo vláde Pavla Nečasa od júla 2010 do júla 2013. Vydržal vo svojej funkcii najdlhšie zo všetkých ponovembrových ministrov len preto, lebo neobhajoval záujmy rezortu a správal sa skôr ako lojálny námestník svojho straníckeho šéfa ministra financií Miroslava Kalouska než ako minister zdravotníctva. České zdravotníctvo nechal finančne vykrvácať a z dôsledkov jeho „nevládnutia“ sa rezort bude ešte dlho spamätávať. Hádam žiadny minister nevydal toľko zásadných vyhlásení, ktoré sa nakoniec skončili zásadným opakom.

V máji minulého roku však Davida Ratha zadržala polícia, teraz stojí pred súdom...

Súčasné obvinenia D. Ratha nesúvisia s jeho pôsobením vo funkcii ministra zdravotníctva, ale s funkciou hejtmana Stredočeského kraja. Verím, že súd, ktorý má, na rozdiel odo mňa, dostatok informácií, rozhodne spravodlivo.

Môžete český systém posunu peňazí do zdravotníctva vysvetliť?

Aj u nás hrá kľúčovú úlohu v ekonomickej stabilite systému verejného zdravotného poistenia výška tzv. zástupnej platby, ktorú štát platí zdravotným poisťovniam za deti, dôchodcov a nezamestnaných. Už štyri roky však stagnuje na úrovni 723 Kč/mesiac, čo je približne 29 eur. Pred mesiacom sme na tento problém listom upozornili aj premiéra Jiřího Rusnoka. Príspevok štátu za 61 percent obyvateľov, klientov zdravotných poisťovní, ktorí nie vlastnou vinou čerpajú vo finančnom vyjadrení cca 80 percent zdravotnej starostlivosti, tak tvorí len 24 percent príjmov verejného zdravotného poistenia. Z ekonomického hľadiska poistenie leží teda prevažne na bedrách zamestnancov a ich zamestnávateľov a dostáva sa do stále hlbších problémov. Česká lekárska komora sa nemôže mlčky pozerať na znižovanie dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti.

Je v českom zdravotníctve málo peňazí? Alebo, ako hovoria niektorí analytici u nás, peňazí je dosť, len sa využívajú neefektívne?

Peňazí je katastrofálne málo. Výdavky na zdravotníctvo predstavujú v Česku len 7,5 percenta HDP. Ak štatistiky neklamú, tak zo všetkých štátov OECD investujú menší podiel svojho HDP do zdravotníctva len Turecko, Mexiko, Čile, Kórea a Poľsko.

V Česku je sedem zdravotných poisťovní, niektoré sú zamestnanecké. U nás sa vláda rozhodla pre unitárny systém. Čo je podľa vás optimálne – unitárny alebo pluralitný systém?

Oba systémy môžu fungovať lepšie i horšie. My sme sa rozhodli pred dvadsiatimi rokmi vykročiť smerom k tzv. bismarckovskému systému zdravotných poisťovní. To, čo dobre funguje napríklad v Nemecku, však u nás zlyháva a tak sa nemôžeme čudovať, že sa stále hlasnešie ozývajú hlasy, volajúce po jednej zdravotnej poisťovni, respektíve po zavedení národnej zdravotnej služby podľa vzoru Británie alebo škandinávskych krajín. Ja som bol vždy skôr zástancom plurality zdravotných poisťovní, lebo mám obavy zo správania každého monopolu. V súčasnosti, keď druhú najväčšiu Priemyselnú zdravotnú poisťovňu ovláda oceliarsky magnát Tomáš Chrenek, ktorého firma Agel vlastní reťazec nemocníc, polikliník, lekární a má aj svoju distribúciu liečiv, nemôžeme zatvárať oči pred tým, že došlo k zásadnému porušeniu rovnej hospodárskej súťaže. Som zvedavý, či nová politická reprezentácia, ktorá vzíde z nadchádzajúcich parlamentných volieb, nájde dostatok odvahy tento problém riešiť. Čo sa týka toho zásadného, zmlúv medzi poisťovňami a poskytovateľmi, naším konečným cieľom ostávajú aj naďalej tzv. bezzmluvné vzťahy medzi poisťovňami a zdravotníckymi zariadeniami, keď povinnosť poisťovne uhradiť za svojho klienta podľa platného sadzobníka za lege artis spôsobom poskytnutú starostlivosť vzniká automaticky tým, že si pacient slobodne vyberie určité zdravotnícke zariadenie.

V Česku na rozdiel od nás je členstvo v lekárskej komore povinné. V čom je jeho výhoda?

Každý lekár, ktorý chce na území ČR vykonávať svoje povolanie, musí byť členom komory. Povinné členstvo je nevyhnutným predpokladom na to, aby komora mohla plniť úlohu garanta kvality lekárskej starostlivosti a aby mohla vykonávať disciplinárnu právomoc voči všetkým lekárom. Keby členstvo v komore nebolo povinné, lekár, ktorý by sa dopustil nejakého odborného či etického pochybenia by jednoducho vystúpil z komory a tá by ho nemohla nijako potrestať. Alternatívou k povinnému členstvu by bol len štátny dohľad nad lekármi. ČLK má približne 50 300 členov, vrátane 5 900 nepracujúcich dôchodcov. Z lekárov, ktorí vykonávajú prax, je cca 13 000 súkromných a približne 27 800 pracuje ako zamestnanci. Existencia silnej a nezávislej profesijnej samosprávy je základnou podmienkou na zachovanie autonómie lekárov pri výkone povolania, ktorá je nevyhnutným predpokladom na bezpečnosť pacientov.

 

Celý rozhovor nájdete v najnovšom čísle ZdN č. 38/2013

Sekcia: Rozhovory Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 407