Zdravotnícke noviny

Rozhovory

Každú sekundu zlepšujeme život dvoch ľudí

12. september 2017 - Hovorí Ing. Pavol Lepey, riaditeľ spoločnosti Medtronic na Slovensku a v Českej republike
Spoločnosť Medtronic je svetovým lídrom vo vývoji medicínskych technológií. Najnovšie terapie a technológie prináša vďaka priamemu zastúpeniu aj na Slovensko. Naši lekári napríklad medzi prvými v Európe implantovali kardiostimulátor a neurostimulátor odolný magnetickej rezonancii či miniatúrne EKG schopné predvídať cievnu mozgovú príhodu. A je toho omnoho viac. 

Zdravotný systém čelí v posledných rokoch zásadným výzvam. Na jednej strane stojí rozpočtové obmedzenie, na druhej strane máme rastúcu starnúcu populáciu a dramatický rozvoj medicíny. Situáciu na Slovensku navyše komplikuje vysoká zadlženosť nemocníc, korupcia či nedostatok sestier. Aké je riešenie?

Zásadným výzvam čelia zdravotné systémy na celom svete. Nie je to len slovenské špecifikum. Svetové indikátory a nezvratné populačné trendy ukazujú, že v blízkej budúcnosti bude viac chorých, avšak prostriedkov na liečbu nebude adekvátne dosť. Ako svetový líder v oblasti medicínskych technológií chceme prispieť k riešeniu týchto výziev.

Nikto to však nedokáže spraviť sám. Sme presvedčení, že je potrebná spolupráca všetkých zainteresovaných a zefektívnenie celého systému, napríklad aj prostredníctvom zmysluplných inovácií, ktoré umožnia liečiť viac ľudí pri zachovaní alebo znížení súčasných nákladov.

Ak to prevediem do slovenskej praxe, potrebujeme sa viac nastaviť na dlhodobú efektivitu jednotlivých terapií. Teda nepozerať sa na riešenie len z hľadiska obstarávacej ceny, ktorá nemusí byť vždy na začiatku najnižšia, ale mali by sme brať do úvahy dlhodobé hľadisko, a to tak z pohľadu platcu a poskytovateľa, ako aj z hľadiska efektivity pre pacienta. 

To je však v rozpore s podmienkami, ktoré sú nastavené u nás, kde hlavným kritériom je cena.

Žiaľbohu, dostali sme sa do situácie, keď kritériom je len cena, preto sa snažíme, či už cez asociácie alebo diskusie v rámci odborných spoločností, prízvukovať, že je potrebné sa na to pozerať cez viaceré parametre, ktoré môžu hovoriť o kvalite terapie a jej prínose pre pacienta aj systém.

A aby sa pri verejnom obstarávaní zhodnocovali i ďalšie kvalitatívne parametre, tomu je naklonená aj európska legislatíva. 

Dnes sa operuje presnejšie, mnohé postupy sú pre pacienta šetrnejšie. Majú aj slovenskí pacienti prístup k najmodernejším technológiám a naši lekári možnosť s nimi pracovať?

Áno. Aj vďaka tomu, že Medtronic má na Slovensku priame zastúpenie, majú ľudia na Slovensku prístup k najnovším terapiám a technológiám. Niekedy to môže byť s určitým časovým oneskorením, keď napríklad trvá istý čas, kým nová terapia prejde cez systém úhrad a je plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Inokedy zasa patríme medzi priekopníkov. Niektoré terapie slovenskí pacienti dostávajú dokonca skôr ako pacienti v západnej Európe alebo v USA. Dostupnosť pre slovenského pacienta tu teda je a myslím, že zostane zachovaná. 

Máte problém zaradiť sa do kategorizácie, do zoznamu hradených pomôcok?

Dnes sme v čase, keď musíme zvažovať, ktorú novú technológiu prinesieme na lokálny trh, aj z hľadiska úrovne úhrady z verejného zdravotného poistenia. Nemôžem povedať, že by sme mali vyslovene problém, ide skôr o niektoré špecifické terapie, pri ktorých musíme priniesť argumenty, farmakoekonomické analýzy, ktoré presvedčia ministerstvo zdravotníctva a kategorizačnú komisiu o tom, že nastavené podmienky sú relevantné tomu, čo terapia môže pacientovi poskytnúť.

Ako hodnotíte slovenskú legislatívu z tohto pohľadu?

Legislatíva ako taká je dobrá, ak by sa v plnom rozsahu aj dodržiavala. Kroky niektorých strán, ktoré vstupujú do celého procesu, sú niekedy trocha neštandardné. To vnímame ako malé negatívum. Treba však povedať, že základ je dobrý a systém ako taký nie je zle nastavený. Aj keď to porovnám s inými krajinami. 

Až na ten ľudský faktor, však?

Vždy je to o ľudskom faktore. 

Medzi prvými v Európe ste implantovali kardiostimulátor a neurostimulátor odolný proti magnetickej rezonancii, či miniatúrne EKG schopné predvídať cievnu mozgovú príhodu. S čím ste ešte prišli na slovenský trh?

Z nášho portfólia je veľmi zaujímavá inzulínová pumpa, ktorá ako prvá a zatiaľ jediná na svete dokáže predikovať hypoglykémiu, teda stav, keď úroveň hladiny glukózy začína byť pre človeka nebezpečne nízka, a tak sama pumpa zastaví podávanie inzulínu.

Je to možné vďaka prepojeniu pumpy s glukózovým senzorom, čo znamená, že už sa blížime k istému uzavretému systému, ktorý dokáže automaticky sledovať hladinu úrovne cukru v krvi a na základe toho predikovať dávkovanie inzulínu pre pacienta. Cítime, že je to ďalší krok na ceste k umelému pankreasu.

Sme hrdí na to, že sa nám darí prinášať nové indikácie aj pre hlbokú mozgovú stimuláciu či pre neuromodulačné systémy. Škála ochorení, ktoré dokážu riešiť naši lekári, sa stáva širšou.

Novinky očakávame aj v divízii všeobecnej a špecializovanej chirurgie, najmä v rámci miniinvazívnych výkonov, ktoré umožňujú lekárom operovať presnejšie, menej bolestivo a šetrnejšie k pacientovi, čím sa skracuje čas potrebný na hospitalizáciu a následnú rekonvalescenciu.

Ako pristupujú k novinkám lekári? Vieme, že najmä tá staršia generácia lekárov je k novinkám skeptická. 

Mnohí lekári sú na vlne pokroku a chcú byť pri zavádzaní nových špičkových technológií. 

A čo pacienti?

Je to najmä o osvete a vzdelávaní. Dnes ľudia čerpajú veľa informácií z médií a internetu, preto sa snažíme byť aktívni aj na poli edukácie a mediálnej komunikácie. Mnohí už dnes prídu k lekárovi a pýtajú sa, či tá-ktorá technológia alebo terapia je dostupná aj pre neho alebo niekoho z príbuzných.

A mnohokrát dostanú pozitívnu odpoveď. Trend je dobrý, len treba ľudí vzdelávať, aby vedeli, aké možnosti existujú. A tiež, aké majú práva.

Nie je to niekedy veľký kontrast, keď sa vaše najmodernejšie technológie ocitnú v štyridsaťročnej operačnej sále, často bez klimatizácie. Mnohé nemocnice sú v dezolátnom stave.

V zlom stave sú možno priestory ako také, ale technologicky sú operačné sály už celkom slušne vybavené, mnohé z nich v súlade s dobou. Chýbajúcu klimatizáciu a podobne však vidíme aj my, pretože na operačných sálach sa denne pohybujeme. Sme pripravení pomôcť a podať pomocnú ruku.

Spoločnosť Medtronic má know-how, prostriedky a bohaté skúsenosti zo zahraničia, kde spolupracujeme s nemocnicami na projektoch, ktoré sú spojené aj s obnovou infraštruktúry. Radi by sme takúto možnosť priniesli aj na Slovensko. Veríme, že je to cesta, ako môžeme pomôcť.

Kedy by sa to mohlo realizovať aj na Slovensku?

Ak sa veci podaria, môže to byť v blízkom čase. Pracujeme na dvoch-troch projektoch, ktorých reálny výstup by mohol prísť do konca kalendárneho roka s realizáciou v budúcom kalendárnom roku.

Časť portfólia ste už spomenuli. Ktoré ďalšie oblasti vaša spoločnosť zahŕňa?

Naše portfólio sa neustále rozširuje. Ako líder investujeme do vývoja nových terapií a technológií viac ako 1,5 miliardy USD ročne.

Prinášame širokú škálu riešení od kardiostimulátorov, implantovateľných defibrilátorov cez špičkové technológie pre intervenčnú kardiológiu, technológie umožňujúce miniinvazívne operačné výkony, laparoskopické výkony, riešenia pre hlbokú mozgovú stimuláciu a najnovšie neuromodulačné systémy.

Sme aktívni napríklad aj v oblasti prevencie a včasnej liečby cievnej mozgovej príhody, na čo upozorňuje tiež úspešná edukačná kampaň Čas je mozog. Nové veci chceme priniesť v portfóliu, ktoré zatiaľ Medtronic nemá, ale v budúcnosti ho mať bude.

A to je?

Radi by sme v našom portfóliu mali robotický systém pre operácie.

Kam sa medicína ešte môže posunúť? 

Veľký pokrok určite príde v oblasti biotechnológií. Dnešné transplantácie orgánov môžu nahradiť vďaka vývoju kmeňových buniek vypestované orgány. Nateraz si musíme pomáhať technologicky, ale toto je jedna z ciest do budúcnosti.

Okrem toho určite budeme mať čoraz menšie prístroje, či už z hľadiska diagnostiky alebo preventívnej diagnostiky. Myslím si tiež, že sa posunieme tiež v oblasti telemedicíny a medicíny, ktorá nám umožní monitorovať základné vitálne funkcie aj na diaľku.

Môžeme čakať ďalšie prístroje na domáce použitie, ako sú dnes inzulínové pumpy alebo vreckové ultrazvuky?

Aj toto je jedna z ciest. Tak ako sme zvyknutí na monitorovacie náramky, ktoré mnohí z nás používame pri fitnes činnosti, niečo podobné môžeme očakávať aj v rámci preventívnej diagnostiky, ktorá nám môže odhaliť nejaký problém skôr, a tým aj zlepšiť efektivitu liečby. 

Dá sa vyčísliť, o koľko predlžujú nové technológie životy pacientov?

Keď som pred štrnástimi rokmi začínal v spoločnosti Medtronic, naše firemné heslo znelo: „Každých sedem sekúnd jedna terapia od spoločnosti Medtronic.“  Dnes, po 14 rokoch, zlepšujú každú sekundu terapie a technológie spoločnosti Medtronic život dvoch ľudí.

Za rok teda zlepšíme alebo zachránim život viac ako 70 miliónom ľudí. Nie je to však len o číslach, ale najmä o individuálnych ľudských príbehoch. Ročne prinesú len slovenské médiá desiatky svedectiev o prínose medicínskych technológií pre ľudí s rôznymi ochoreniami a ich blízkych.

Každý, kto pracuje v Medtronic, je hrdý na to, že môže prispieť k zlepšovaniu ľudských životov. Rovnako sme hrdí, že sa nám darí zvyšovať dostupnosť jednotlivých terapií pre čo najširšie portfólio ľudí, nielen pre tie najzávažnejšie ochorenia.

Vidieť to aj na slovenskom trhu, kde penetrácia mnohých terapií išla výrazne hore, čo znamená, že pacient má liečbu dostupnejšiu ako pred 10 – 15 rokmi.
 
Ako sa dá zefektívniť práca v nemocnici? Čo je ich najväčším problémom? Sú to naozaj len peniaze?

Ako v ktorej oblasti. Vnímame to tak, že procesy sa dajú sa zefektívniť napríklad z hľadiska tzv. patient pathway, teda pohybu pacienta v rámci systému alebo nemocnice, čo vieme zmapovať.

Napríklad, keď pacient má ísť na nejaký operačný výkon, je dobré naplánovať si, ako ho odmonitorujeme pred výkonom, počas samotného výkonu, ale i to, ako dlho zostane v nemocnici, koľko terapií dostane po prepustení a kedy sa vráti do bežného pracovného života. Sú teda možnosti, ako to zefektívniť.

Zefektívniť celý systém môžu zmysluplné inovácie a technológie, vďaka ktorým môžu lekári vykonávať miniinvazívne výkony. Slušnú perspektívu do budúcnosti má aj jednodňová chirurgiu, ktorá je už dnes pomerne rozbehnutá. 

Takže nemocnice čaká veľa práce...

Nie je toho málo. Ale musí sa investovať aj do infraštruktúry, mnohé budovy nemocníc sú 30 rokov staré, kúria do vzduchu a podobne. Preto by sa mala zlepšiť efektivita nielen z hľadiska terapie, ale aj z hľadiska fixných nákladov. To však bez investícií nepôjde.

A v tom by mal nejakú úlohu zohrať štát.

Nedostatok financií na rozvoj infraštruktúry sa podpísal aj pod to, že za posledných 20 rokov sa nepostavila ani jedna nová nemocnica, a to je naozaj zlé. Pozrime sa len na rodinné domy, koľkí z nás realizovali zateplenie, a porovnajme si to s tým, koľko zdravotníckych zariadení prešlo kompletnou rekonštrukciou, ktorá by im ušetrila na energiách.

Pretože či sa tam operuje alebo nie, fixný náklad je rovnaký. Ak dokážu nemocnice znížiť fixné náklady, budú hospodáriť efektívnejšie. 

S koľkými nemocnicami spolupracujete?

Dá sa povedať, že vďaka širokému portfóliu našich produktov s každou jednou nemocnicou na Slovensku. V minulosti sme boli zameraní skôr na špecializované ústavy a nemocnice fakultného typu, ale dnes máme portfólio produktov, ktoré je vhodné aj do nemocníc bežného okresného typu.

Nie sú prístupné k týmto novým technológiám skôr menšie nemocnice ako väčšie? Alebo sa to nedá zovšeobecňovať?

Asi sa to nedá paušalizovať, závisí to od toho, ktoré terapie nemocnica realizuje. Ťažko môžeme porovnávať fakultnú nemocnicu, ktorá je koncová, robí tie najťažšie výkony, s nemocnicou v okresnom meste, ktorá je zameraná na bežné rutinné výkony v štyroch – piatich základných odboroch.

Moja skúsenosť je taká, že mnohokrát to záleží na jednotlivcoch. Keď primár chce, tak dokáže dotiahnuť technológiu aj do malej nemocnice, ale ak je tam niekto, kto nemá záujem veci rozvíjať a prinášať nové zmysluplné inovácie, tak môže ísť aj o fakultnú nemocnicu a nepomôžete si.
 
Sekcia: Rozhovory Autor: Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 116