18.12.2020, 18:02

Všetko, čo bolo doteraz, bola prechádzka jarným sadom