15.12.2020, 11:51 Aktualizované dňa 15.12.2020 o 12:34

Pripomienky Európskej komisie ma neprekvapujú