25.09.2020, 16:22

Najkritickejším problémom boli neuzavreté zmluvy s poskytovateľmi