14.09.2020, 15:51

Väčšina neakútnej zdravotnej starostlivosti sa robí cez telemedicínu