28.03.2013, 00:00

Ing. Daniel Demko: Hromadné príjmy treba pravidelne trénovať