Zdravotnícke noviny

Aktuálne

18. február -
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska má podľa plánu opustiť Európsku úniu 29. marca 2019. 
18. február -
Vedci zhotovili kapsulu, ktorá sa dokáže správne orientovať aj v žalúdku
15. február -
​Zdravotná poisťovňa je presvedčená, že pri revízii úhrad sa má dodržať zákon a to sa podľa nej nestalo
14. február -
Úrad verejného zdravotníctva informuje o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok v SR

Rozhovory

12. február -
V rámci Národného onkologického plánu sa ako prvý spustil pilotný projekt skríningu kolorektálneho karcinómu. O tom, ako sa projekt pripravoval, porozprával vedúci pracovnej skupiny pre skríning kolorektálneho karcinómu MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., primár endoskopického oddelenia Gastroenterologickej kliniky UNB.

Odborné

18. január -
Na jar 2017 sa Slovenská internistická spoločnosť zapojila do projektu Choosing wisely organizovanom Európskou federáciou internej medicíny.