Zdravotnícke noviny

KARDIOLÓGIA

Otázka 1 z 10

Pri hypertyreóze dochádza k

poklesu srdcového výdaja o 10 - 50 %

poklesu srdcového výdaja o 100 %

vzostupu srdcového výdaja o 50 – 300 %