Zdravotnícke noviny

Medicínsky test

Otázka 1 z 10

Podľa JNC VII sa za optimálnu hodnotu krvného tlaku považuje

140/90 mmHg

120/80 mmHg

140/80 mmHg