Zdravotnícke noviny

Pneumológia

Otázka 1 z 10

Záťažová kapacita pri CHOCHP

klesá až vo vyšších štádiách

nie je ovplyvnená

je redukovaná vo všetkých štádiách